Europeisk strategi för gröna fordon
EU-kommissionen har presenterat en strategi för hur vi ska få miljövänligare trafik och samtidigt skapa en konkurrenskraftig europeisk bilindustri. Den innehåller en handlingsplan med konkreta åtgärder som ska uppmuntra utvecklingen och användandet av energisnåla fordon. Det rör sig om hur konventionella bensindrivna fordon kan bli bränslesnålare, men också om att utveckla alternativa drivmedel såsom vätgas och el. Handlingsplanen innehåller också flera förslag på hur man kan sprida tekniken.

Bland annat vill EU-kommissionen:

  • säkerställa att fordon med alternativa drivmedel är minst lika säkra som konventionella
  • uppmuntra en gemensam standard som ger möjlighet att ladda eldrivna fordon var som helst i EU
  • installera allmänna laddningsstationer
  • uppmuntra forskning om batteriåtervinning

Handlingsplanen bidrar Europa 2020-strategin, som ska leda till en mer hållbar tillväxt. Gröna fordon är inte bara en åtgärd för renare miljö utan ska också stärka den europeiska fordonsindustrins konkurrenskraft genom att den associeras till miljövänlig teknik.

Uppdaterad: 2010-04-29
Dela