Europas turismsektor stärks
Europa är världens populäraste turistmål. För att upprätthålla detta under den globala omvälvningen har EU-kommissionen lanserad en policystrategi som utgörs av 21 punkter för en mer konkurrenskraftig och hållbar europeisk turismsektor.

Sommar är inte bara semestertider och reseplaneranden för miljontals européer. Det är också en seriös affärsverksamhet och en viktig del av den europeiska ekonomin. EU, med dess rika och varierande historia, kultur och sköna natur är världens främsta turistdestination. Bland världens topp tio destinationer återfinns sex stycken EU-länder. Varje år landar 400 miljoner internationella resor i någon av medlemsstaterna. Förutom det, företar EU-medborgarna en miljard semesterresor varje år där tre fjärdedelar av dessa sker inom hemlandet.

Turismsektorn består av 1,8 miljoner företag, många av dem små eller medelstora företag, och upptar 5 % av EU:s BNP och sysselsättning, vilket innebär 12-14 miljoner europeiska jobb. Turismsektorns sysselsättningsnivå har under de senaste tio åren ökat snabbare än det totala genomsnittet. Turismen kan bidra till ökat välstånd i de europeiska regionerna. Infrastruktur för turism kan användas inom andra områden och bidra till regionens utveckling, vilket kan stävja effekterna av minskat jordbruk eller nedläggningsdrabbad tillverkningsindustri.

Finanskrisen hade en negativ inverkan på turismindustrin under 2008 och 2009 men enligt internationella experter kommer denna utveckling att vändas och utvecklingen fortsättas. Prognosen pekar på fortsatt utveckling under flera år framöver. Under år 2020 kommer EU ha 715 miljoner besökare enligt FN:s World Tourism Organisation.

Utmaningar
Trots de positiva prognoserna står EU:s turismsektor inför ekonomiska, sociala och miljömässiga utmaningar. Utomeuropeiska resmål, miljöskador på grund av turism, turister från nya utvecklade länder, utveckling av den inomeuropeiska turismen till andra områden och under andra tider på året samt en åldrande befolkning och teknologiska förändringar utgör sammantaget stora påfrestningar på den europeiska turismnäringen.

För att möta dessa utmaningar krävs ett sammansatt politiskt ramverk, inte bara på nationell nivå, men också på den europeiska nivån pågrund av turismens gränsöverskridande karaktär. Lissabonfördraget innehåller därför en juridisk grund helt ägnad åt turism och fastställer att ”Unionen skall komplettera medlemsstaterna inom turismsektorn, speciellt för att främja unionens konkurrenskraft inom denna sektor”.

För att bygga vidare på Lissabonfördragets grund föreslog EU-kommissionen en turismstrategi som skall bana väg för större konkurrenskraft och hållbarhet för turismsektorn i framtiden. ”Vårt mål är att upprätthålla Europa som världens främsta turismdestination”, sade Antonio Tajani, EU-kommissionens vice ordförande och ansvarig för näringslivet.

Europas väg
Kommissionens strategi innehåller 21 punkter uppdelade på fyra områden: öka den europeiska turismnäringens konkurrenskraft, främja hållbar, ansvarsfull och kvalitativ turism, förbättra bilden av Europa som ett turistmål med hållbara och kvalitativa resmål och att maximera potentialen i policyarbete och finansiell politik för att utveckla den europeiska turismnäringen.

Paneuropeisk turism är ett av förslagen inom området ökad konkurrenskraft. Dessutom skall den senaste IT-teknologin utnyttjas tillsammans med ökad kompetens för att skapa nya former av turism. Hållbarhet länkas till konkurrenskraft genom turistmålens naturliga och kulturella integration till ett lokalsamhälle. För att göra europeisk turism mer hållbar föreslår EU-kommissionen hållbar hantering av resurser, sund miljömässig hantering och främjandet av hållbara destinationer.

Ett flertal av EU:s politikområden, såsom miljö, transport, arbetsmarknad, konkurrens, inre marknaden och konsumentskydd påverkar också turismen. EU-kommissionen strävar efter att bättre integrera turismen inom dessa områden men även i de finansiell verktygen som till exempel strukturfonderna och andra årliga finansieringsprogram.

Uppdaterad: 2010-09-30
Dela