Europaparlamentet sade ja till Swift-avtalet
Swiftavtalet, som berör överföring av bankuppgifter från EU till USA, godkändes den 8:e juli av Europaparlamentet. Avtalet trädde ikraft den 1 augusti.

Syftet med avtalet är att reglera hur bankuppgifter kan lämnas mellan EU och USA för att spåra finansiering för terrorism. Utlämnandet av uppgifter sker genom Swiftsystemet.

Parlamentarikerna röstade nej till ett liknande avtal i februari eftersom dataskyddet för EU-medborgarna skulle påverkas negativt. EU-kommissionen ägnade därför våren till att förhandla fram ett nytt avtal med USA.

Det nya avtalet innebär att en observatör från EU övervakar USA:s hantering av informationen och att den används på rätt sätt. EU:s polisbyrå Europol skall kontrollera att USA:s förfrågningar är motiverade. Utöver detta tydliggörs också EU-medborgarnas rätt till rättslig prövning.

I Europaparlamentets omröstning den 8 juli var stödet starkt för avtalets genomförande, med 484 röster för och 109 röster emot. 12 ledamöter valde att lägga ner sina röster.

Avtalet trädde ikraft den första augusti och kommer att gälla i fem år. Därefter förnyas det ett år i taget.

Uppdaterad: 2010-09-06
Dela