Europa behöver mer innovation
De flesta medlemsstater i EU hade fram till 2008 en stadig förbättring inom innovation. Den ekonomiska krisen kan dock hindra denna utveckling, enligt 2009 års European Innovation Scoreboard (EIS).

Den senaste statistiken visar att EU har svårt att komma ifatt USA när det gäller innovation, även om EU har ett tydligt övertag över de framväxande ekonomier som Brasilien, Ryssland, Indien och Kina, trots snabba förbättringar i Kina.

EIS 2009 innehåller 29 innovationsrelaterade indikatorer med offentligt tillgängliga uppgifter från 2007/2008 och trendanalyser för EU-27 medlemsstaterna, liksom för Kroatien, Serbien, Turkiet, Island, Norge och Schweiz. De 29 indikatorer är grupperade kring tre kategorier: enablers (mänskliga resurser, finansiering och stöd), fasta aktiviteter (fast investeringar, kopplingar & företagande) och resultat (innovatörer, ekonomiska effekter).

EU27 medlemsstaterna delas in i följande fyra landskategorier:

  • Liksom under tidigare år är Danmark, Finland, Tyskland, Sverige och Storbritannien innovationsledare. Prestandan har förbättrats snabbast hos Tyskland och Finland medan det i Danmark och Storbritannien har stagnerat.
  • Österrike, Belgien, Cypern, Estland, Frankrike, Irland, Luxemburg, Nederländerna och Slovenien är innovationsanhängare. Sedan 2008 har Cypern, Estland och Slovenien utvecklats i denna grupp på grund av kontinuerlig förbättring under de senaste åren.
  • Tjeckien, Grekland, Ungern, Italien, Litauen, Malta, Polen, Portugal, Slovakien och Spanien är de måttliga innovatörerna.
  • Bulgarien, Lettland och Rumänien är upphämtningsländer med betydligt lägre innovationsgrad än genomsnittet för EU27. Dock är alla tre länderna snabbt på att sluta luckan till den genomsnittliga prestationsnivån för EU27, och Bulgarien och Rumänien har förbättrat sina resultat den snabbaste av alla medlemsstater.

De fullständiga rapporterna finns tillgängliga här

Här finns enskilda sammanfattningar av innovationsarbetet i samtliga 27 medlemsstater

Uppdaterad: 2010-03-30
<< FÖREGÅENDE 
Dela