EU-kommissionen lanserar webbverktyg för internationell upphandling
eCERTIS är ett verktyg som utvecklas av EU-kommissionen för att underlätta för företag och upphandlande myndigheter och enheter vid gränsöverskridande leverantörskvalificering. Verktyget riktas framförallt för de företag som stöter på problem med allt pappersarbete som behövs för att kvalificera företaget för en upphandling.

De krav som ställs för att företagen skall ses som kvalificerade för upphandling över gränserna utgörs bland annat av att företagets ledning inte tidigare fällts för brott och att företaget är juridiskt och finansiellt stabilt. Dokumentationen för detta varierar från land till land, vilket leder till stor komplexitet och en ökad administrativ börda för företagen. Ibland uppstår förvirring om vilken dokumentation som krävs. Dokumentens bevisvärde kan ibland också vara svår att styrka för de upphandlande myndigheterna.

eCERTIS hjälper företag och upphandlare att genom en sökbar databas kartlägga intyg och certifikat som används i de olika medlemsstaterna. Krav på leverantören kan identifieras. Verktyget finns på samtliga medlemsspråk men informationen om intyg och certifikat är i huvudsak på engelska.

Informationen tillhandahålls och uppdateras av de ansvariga myndigheterna i respektive land. I Sverige har Konkurrensverket och Kammarkollegiet stått för informationen.

eCERTIS hittar du här.

Uppdaterad: 2010-10-26
Dela