EU klagar på Sveriges regler för smink
EU-kommissionen tycker att de svenska reglerna om kosmetika ställer för höga krav och att de strider mot EU:s regler på området. Om Sverige inte ändrar sina regler kan EU-kommissionen ta ärendet till EU-domstolen.

De svenska reglerna säger bland annat att en produkt ska registreras i Sverige även om den redan är registrerad i ett annat EU-land. Enligt EU-kommissionen ställer de svenska reglerna högre krav än nödvändigt och de utgör därför ett problem för den gemensamma marknaden.

EU:s regler för kosmetika finns i kosmetikadirektivet. Medlemsländerna får inte ha strängare regler för kosmetika än vad EU-direktivet innehåller. EU-kommissionen har därför skrivit ett så kallat motiverat yttrande till svenska regeringen där man kräver att reglerna ändras.

Om EU-kommissionen inte nöjer sig med regeringens svar kan ärendet gå vidare till EU-domstolen.

Läs mer om kosmetikadirektivet

Uppdaterad: 2010-06-08
Dela

Telefon: 031-61 24 02
E-post: info@businessregion.se
Vårt huvudkontor ligger på Norra Hamngatan 14 i Göteborg.

Pressmeddelanden och annan information för journalister.

Här kan du ladda ner trycksaker, rapporter och andra av våra publikationer.

Här kan du prenumerera på nyhetsbrev och utskick, som finns för flera av våra branschområden.