EU klagar på Sveriges regler för smink
EU-kommissionen tycker att de svenska reglerna om kosmetika ställer för höga krav och att de strider mot EU:s regler på området. Om Sverige inte ändrar sina regler kan EU-kommissionen ta ärendet till EU-domstolen.

De svenska reglerna säger bland annat att en produkt ska registreras i Sverige även om den redan är registrerad i ett annat EU-land. Enligt EU-kommissionen ställer de svenska reglerna högre krav än nödvändigt och de utgör därför ett problem för den gemensamma marknaden.

EU:s regler för kosmetika finns i kosmetikadirektivet. Medlemsländerna får inte ha strängare regler för kosmetika än vad EU-direktivet innehåller. EU-kommissionen har därför skrivit ett så kallat motiverat yttrande till svenska regeringen där man kräver att reglerna ändras.

Om EU-kommissionen inte nöjer sig med regeringens svar kan ärendet gå vidare till EU-domstolen.

Läs mer om kosmetikadirektivet

Uppdaterad: 2010-06-08
Dela