Enklare tillgång till information om CE-märkning
EU-kommissionen har lanserat en informationskampanj och en ny hemsida för att beskriva vikten och meningen med CE-märkning till både konsumenter och företag. Bland annat finns en guide för hur CE-märkning fungerar och används.

Trots att CE-märkningen är en synlig indikator på att en produkt har testats och klassats som säker orsakar den ändå en hel del förvirring. Därför har EU-kommissionen startat en hemsida skapad för slutanvändare och konsumenter som vill veta mer om vad CE-märkning innebär.

I informationskampanjen har EU-kommissionen lanserat sloganen ”CE-märkning gör Europas marknad till din marknad”. Kommissionens vicepresident anser att synligheten för och tilliten till CE-märkningen måste ökas.

CE-märkningen är viktig får samtliga marknadsaktörer eftersom den underlättar en varas inträde på den europeiska marknaden. På så vis undviks kostnader för företag och myndigheter. Utan denna kvalitetsstämpel skulle 27 tillstånd behövas för att sälja en vara inom EU.

Här hittar du länken till sidan om CE-märkning.

Uppdaterad: 2010-12-02
Dela