Enklare söka forskningsbidrag
Det måste bli enklare att delta i och söka EU-medel för forskningsprojekt. Det tycker EU-kommissionen som har presenterat en plan för att förenkla reglerna för att få forskningsstöd. Planen är ett svar på synpunkter som EU-kommissionen har fått in från olika aktörer om att det är alltför besvärligt att söka projektmedel från det sjunde ramprogrammet.

Målet är att göra deltagandet transparent och attraktivt för de bästa forskarna och innovativa företagen i och utanför Europa. Den europeiska forskningens utveckling är avgörande för EU:s Europa 2020-strategi. Bland annat vill EU-kommissionen förenkla de finansiella reglerna och på sikt gå över till ett resultatbaserat finansieringssystem. Andra exempel är att EU-kommissionen vill förenkla förfarandet för att söka finansiering och att skapa en mer likartad tillämpning av regler.

EU-kommissionen har tillsatt en expertgrupp, som leds av svensken Rolf Annerberg. Expertgruppen ska göra en översyn över det sjunde ramprogrammet och presentera en rapport i höst. Beroende på denna utvärdering och på hur planen tas emot, kan EU-kommissionen komma att föreslå konkreta förändringar i det sjunde ramprogrammet.

Läs mer här

Uppdaterad: 2010-06-08
Dela