Energiutblick - nordisk mötesplats för energifrågor i Göteborg i mars
Den 15-17 mars 2011 öppnar Energimyndigheten upp dörrarna för Energiutblick på Svenska Mässan i Göteborg. Energiutblick vänder sig till företag i energibranschen, till dig som arbetar med energifrågor i det offentliga och privat, som forskar med energiteknik i fokus, till universitet, högskolor och intresseorganisationer.

Konferensen kommer att erbjuda fem arenor; Globala trender, Framtidens energi, Energi & marknad, Teknik för tillväxt samt Effektiva energianvändare. Nu finns möjlighet att anmäla sig om man vill hålla föredrag som är kopplat till någon av de fem arenorna. Senast den 5 november vill konferensarrangörerna ha in din intresseanmälan.

Mer info om Energiutblick hittar du här.

Uppdaterad: 2010-09-22
Dela