Energistrategi för Europa 2020
EU-kommissionen har presenterat en ny strategi för en konkurrenskraftig, hållbar och säker energi. Energiprioriteringar är fastställda för de kommande tio åren. Åtgärder som tills dess måste vidtas är mer energisparande, en marknad med konkurrenskraftiga energipriser, tekniskt ledarskap, effektiva förhandlingar med energipartners och en trygg elförsörjning.

Utifrån fem prioriterade punkter skall EU-kommissionen ta fram lagstiftningsinitiativ och förslag inom 18 månader. En dagordning för det första EU-toppmötet den 4 februari är också fastställd.

Initiativen skall riktas mot de två sektorer som har störst energibesparingspotential: transport och byggnad. För att underlätta för fastighetsägare och myndigheter att investera i renoveringsarbeten och energibesparing kommer kommissionen att presentera investeringsincitament och innovativa finansieringsinstrument. För industrisektorn föreslås ett energieffektivitetscertifikat för att stimulera energibesparande åtgärder.

EU-kommissionen vill också skapa en inre marknad för energi med målet att det år 2015 inte ska finnas ett land som är isolerat på energimarknaden. Man har också konstaterat att det inom de kommande tio åren kommer att krävas EU-investeringar i energiinfrastrukturen på 1 biljard euro. För att hinna måste förfaranden för byggnadstillstånd förenklas.

Energipolitiken mot tredjeländer skall samordnas, speciellt när det gäller de viktigaste partnerna. Inom grannskapspolitiken skall fördraget fördjupas vad gäller energigemenskap. EU står också inför ett samarbete med Afrika där syftet är att hela kontinenten skall få tillgång till hållbar energi.

Uppdaterad: 2010-12-02
Dela