ELEEN - Ekodesign för små och medelstora företag i Europa
Hand with globe © Photosani - Fotolia
Under våren 2010 startar EU-projektet ELEEN som ska hjälpa över 1300 småföretag i Sverige, Turkiet, Slovakien, Italien och Spanien att vända miljökrav till ekonomisk fördel. ELEEN står för Ecodesign and Legislation services for Enterprise Europe Network. Swerea IVF är koordinator för projektet.

Många småföretags produkter berörs av nya miljökrav i Ekodesigndirektivet, Reachförordningen om kemikalier, samt RoHS- och WEEE-direktiven rörande elektronik. ELEEN syftar till att hjälpa småföretag att klara kraven och att göra det med god marginal, så att man kan uppnå en konkurrensfördel.

I Sverige kommer projektet att ge individuell service till 60 småföretag i branscherna elektronik, textil, metallbearbetning/formning samt ytbehandling. Detta sker genom att Swerea IVFs experter finns på plats på företagen i några dagar för att gå igenom behoven och ge praktiskt stöd och individuell rådgivning. Det kan som exempel handla om att göra en förenklad livscykelanalys av någon av företagets produkter. Den kunskap och erfarenhet som skapas under den individuella rådgivningen kommer att dokumenteras och spridas vidare till ytterligare minst 200 småföretag samt till miljökonsulter och andra aktörer som tillhandahåller miljötjänster till småföretag.

I Turkiet, Slovakien, Italien och Spanien kommer man att göra ungefär likadant som i Sverige i samma branscher. Det blir därmed möjligt att vinna kunskaper och erfarenheter som är allmängiltiga för småföretag i hela Europa. Dessa kan spridas vidare genom Enterprise Europe Network, ett nätverk med lokal expertis bestående av 570 partners och 3000 experter i 44 länder.

För mer information kontakta:
Max Maupoix
031 - 706 61 93

Mats Zackrisson
08 - 20 39 53

Uppdaterad: 2010-02-22
Dela