Effektiv företagshjälp i Kungälv

Förra året genomfördes en NKI-undersökning i Göteborgsregionen. Syftet var att ta tempen på företagsklimatet i regionens tretton kommuner. Resultatet visade på ett något kylslaget Kungälv men med en ny arbetsmodell rör sig nu kommunen mot varmare breddgrader.

- Vi har försökt skapa en enklare och tydligare kommunikationsväg mellan näringslivet och kommunen, berättar Anette Svahn, näringslivsutvecklare på Kungälvs kommun. Det ska vara mer affärsmässigt, anpassat efter företagens behov, och vi tycker att vi har hittat en fungerande arbetsmodell.

Denna arbetsmodell utgörs av Näringslivsteamet och Affärsgruppen, vars uppgifter är att fungera som koordinatorer åt företagarna.

- Istället för att företagen själva ska behöva jaga runt efter rätt personer behöver de nu bara kontakta en ansvarig på kommunen. Sedan samordnar denna ett möte där alla berörda parter träffas samtidigt.

Näringslivsteamet, som enbart består av tjänstemän, hjälper företag med konkreta förändringar i verksamheten. Det kan bland annat röra sig om frågor kring etableringar, bygglov och lediga lokaler. Affärsgruppen, där såväl politiker som tjänstemän är aktiva, fokuserar på frågor som handlar om exempelvis konkurrensutsättning och utmanarrätten. Anette Svahn sitter med i båda grupperna och berättar att arbetssättet har många fördelar.

- Företagen är jättepositiva. Det gör att vi själva känner tillfredställelsen i att ge bättre service. Samtidigt har arbetsmodellen inneburit att vi har mer kontakt internt på kommunen, vilket i förlängningen innebär ännu bättre service till företagarna.

 

Uppdaterad: 2010-03-26
Dela