Den nya EU-kommissionen godkänd
Europaparlamentet har gett sitt godkännande till den nya EU-kommissionen. Den nya kommissionen skulle egentligen ha tillträtt redan i november 2009. Det hela blev dock försenat på grund av att Lissabonfödraget först skulle ratificeras.

De föreslagna kommissionärerna blir noggrant granskade innan parlamentarikernas omröstning. I bedömningen ska allmän duglighet, engagemang för Europa och oavhängighet tas i beaktande. Förutom detta bedöms även kunskaperna inom det föreslagna sakområdet och kommunikativ förmåga.

Den nya kommissionen består av 27 ledamöter (inklusive ordföranden), en från varje EU-land. Fjorton av dem var med redan i den förra kommissionen. Mandatperioden är fem år.

Här finner du kommissionärerna för 2010 – 2014
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/index_sv.htm

Uppdaterad: 2010-02-17
Dela