Delta som partnerföretag till MATIX
Ytterligare en kull av Handelshögskolans studenter på magisterkursen Management av tillväxtföretag (MATIX) startar inom kort.
MATIX fokuserar på kunskap och förståelse för att leda, driva och utveckla företag för långsiktig lönsam utveckling.

Nu finns återigen möjligheten att delta som partnerföretag!

Vad innebär det att vara partnerföretag till Management av tillväxtföretag?
Två dagar i veckan i ett helt läsår får företaget en resursperson som stödjer de utvecklingsambitioner som kan tänkas finnas. Upplägget består i att studenten kan utveckla strategi- och marknadsanalyser, lönsamhetsberäkningar, tillväxtplaner, resursallokering och verksamhetsstyrning. Parallellt kan till exempel nya affärsområden undersökas och kompetensförsörjningen kartläggas samt organisering för tillväxt ses över.
 
Nu söks omgående kontakt med intresserade företag för de nästan färdiga civilekonomerna att verka i under perioden september 2010 till juni 2011.

Kontakta
matix@handels.gu.se
Telefon: 031-786 15 01

Robert Orbelin, Programchef
Management av tillväxtföretag
Institutet för Innovation & Entreprenörskap
Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

www.handels.gu.se/iie   www.matix.se

Uppdaterad: 2010-05-26
Dela