Dagens Nyheter om konjunkturlyftet i Göteborgsregionen
Nya siffror från Statistiska centralbyrån visar att även om krisen tog hårt på företagen i Göteborgsregionen så blev inte fallet lika kraftigt som väntat, trots bilfabrikens betydelse som en av de starkaste motorerna i västkustekonomin, skriver Dagens Nyheter.

-Dalgången blev inte så djup och återgången har kommit snabbare. Vad vi ser är att den här regionen varken drabbats hårdare eller lättare än andra, säger Henrik Einarsson, omvärldsanalytiker på Business Region Göteborg.

Läs hela artikeln från Dagens Nyheter härPDF

Uppdaterad: 2010-06-23
Dela