Cryptzone förvärvar IT-säkerhetsföretaget AppGate Network Security AB
Cryptzone AB har tecknat avtal om att förvärva IT-säkerhetsföretaget AppGate Network Security AB. AppGate är en av de ledande företagen på accesskontroll mot stora nätverk. Bland AppGates kunder återfinns globala bolag inom Fortune 500 bolag, försvarsmakten, försvarsindustrin och regeringar.

- Jag ser mycket positivt på de möjligheter detta förvärv ger oss. Kompetensen hos båda bolagens personal är hög, produkterna är världsledande och den gemensamma kundstocken ger mycket bra potential för framtiden. Jag ser fler synergivinster med förvärvet, såväl på intäktssidan som på kostnadssidan. De gemensamma produkterna kompletterar varandra oerhört väl och jag ser en stor potential för korsförsäljning mellan bolagen. Säljstyrkan ökar till det dubbla och båda bolagen kan nyttja varandras distributionskedjor till fullo säger Cryptzones VD Peter Davin i ett pressmeddelande.

- Förvärvet ger tydliga och direkta synergier och samtidigt kan jag nu konstatera att vi förverkligar ett viktigt steg i vår långsiktiga strategi, att stärka vår marknads position och lönsamhet, både genom organisk och förvärvad tillväxt. AppGate är ett bolag med världsledande produkter och ett starkt team som jag verkligen ser fram emot att arbeta med i framtiden, säger Per Svantesson styrelseordförande i Cryptzone.

- Det här känns som ett väldigt spännande nytt bolag som, under Peter Davins ledarskap, kommer att ge sina kunder effektiva och säkra lösningar. Jag tror också att bolagets aktieägare kommer att få en fin värde utveckling på sin investering säger Mats Dahlin, styrelseordförande i AppGate.

Uppdaterad: 2010-02-08
Dela