CISF investerar i fyra unga tillväxtbolag
Chalmers Innovation Seed Fund (CISF) satsar på såddinvestering i fyra bolag vid Chalmers Innovation.
- Företagen arbetar inom helt olika områden, men samtliga visar positiv utveckling och en tillväxtpotential, säger Timo Lehes, Investment Manager för CISF i ett pressmeddelande.

En av de mest kritiska komponenterna för att skapa ett tillväxtföretag är tillgången till riskvilligt kapital under tidiga faser innan intäkter från den löpande verksamheten finns. Chalmers Innovation Seed Fund har fokus på att satsa riskkapital i denna fas för att på så sätt skapa bättre förutsättningar för tillväxtföretag. Under våren och försommaren har fonden satsat på såddfinansiering till Capee Group, Capeco, Craft Animation och Protaurius.

I Capee Group sker en följdinvestering. Bolaget säljer ett egenutvecklat visualiseringsverktyg för radikalt snabbare problemlösning inom all processindustri.
- De når fortsatt framgång inom processindustrin och har även lyckats väl med att ta sig in i energibranschen, vilket gör att vi tror starkt på dem, säger Timo Lehes.

Även i Capeco sker en följdinvestering. De utvecklar ett skydd mot mögel- och algpåväxt på utomhusfärger.
- De löser ett viktigt problem med att göra färger mer effektiva över en lång tidsperiod liksom mer miljövänliga, säger Timo Lehes.

I Craft Animation och Protaurius sker nyinvesteringar. Craft Animation möjliggöra realtidsproduktion av rörlig 3D, vilket innebär att de arbetar med en innovativ lösning inom är ett högaktuellt område. Protaurius tillverkar, marknadsför och säljer ett unikt skottsäkert material och de befinner sig i ett intressant expansionsläge.

Mer om Chalmers Innovation Seed Fund


Chalmers Innovation Seed Fund investerar i företag som är eller har varit verksamma vid Chalmers Innovation. Chalmers Innovation verkar som fondens managementbolag genom att föreslå investeringar och utveckla fondens innehav. Investorer i fonden är European Investment Fund, Sjätte AP-fonden, Länsförsäkringar, Stiftelsen Chalmers och Chalmers Innovation

Mer om Chalmers Innovation


Chalmers Innovation har sedan 1999 varit med och startat 95 företag. Företagen hade under 2009 en total omsättning på 360 miljoner kronor. Tillsammans har det under åren totalt investerats 1,24 miljarder kronor i dessa bolag.

Erik-Wilhelm Graef Behm
IT Centrum Väst @ Business Region Göteborg

Uppdaterad: 2010-07-02
Dela