Biogas som fordonsbränsle ökar
Energimyndighetens rapport "Produktion och användning av biogas 2009" visar att en allt större andel biogas används för fordonsdrift.
Biogasen produceras i allt större utsträckning i samrötningsanläggningar och gårdsanläggningar. Den huvudsakliga biogasproduktionen består av olika typer av avfall såsom avloppsslam, källsorterat matavfall och avfall från livsmedelsindustrin. Det största användningsområdet för biogas under året var värmeproduktion, men en allt större mängd användes för fordonsdrift. Sammantaget uppgick produktionen till 1363 GWh år 2009, vilket är i stort sett samma nivå som året innan.

Energimyndighetens statistik visar att Sverige har sammanlagt 230 biogasproducerande anläggningar varav 136 avloppsreningsverk, 57 deponier, 21 samrötningsanläggningar, 4 industrier och 12 gårdsanläggningar. Antalet uppgraderingsanläggningar uppgick till 38 stycken och på 7 platser injicerades uppgraderad biogas på naturgasnätet. Biogasproduktionen var störst i storstadsområdena, men även exempelvis Östergötlands län har en relativt stor biogasproduktion.

I pressmeddelandet från Energimyndigheten kan du läsa mer och ladda ner rapporten

-->länk

Uppdaterad: 2010-11-12
Dela