BiMe Trucks - tunga fjärrfordon med energieffektiva metandieselmotorer
Volvo Lastvagnar AB inleder tillsammans med bland annat transportföretaget Götene Kyltransporter fältförsök med en metandiesel lastbil. Fordonet kommer att köra mellan Göteborg och Stockholm. Fler fordon i fältprov kommer att köras av bland annat DHL och Renova.
I samband med FordonsGas Sverige AB invigning av den första publika tankstationen för flytande fordonsgas på Stigs Center i Göteborg ( i oktober) påbörjade Volvo Lastvagnar AB satsningen med fältprov av metangasdrivna dieselmotorer för tunga lastbilar. Samtidigt var detta det första konkreta resultatet inom demonstrationsprojektet BiMe Trucks.

Fälttestlastbilarna är utrustade med särskilda tankar för flytande metangas, jämfört med en av dagens gaslastbilar med ottoteknik och komprimerad gas kan man med den nya metandieseltekniken i kombination med flytande gas fyrdubbla sträckan.

Miljövinsterna med metandieselteknik är stora eftersom biometan släpper ut mindre växthusgaser än vad diesel gör. När lastbilarna kan köra på 80 procent ren biogas och 20 procent ren biodiesel som tändmedel. Då blir koldioxidutsläppen 80 procent lägre än vid konventionell dieseldrift.

Än så länge är tre tankställen för flytande metangas planerade i Sverige. Förutom det färdigbyggda i Göteborg, ska Aga öppna ett i Stockholm och Eon ett i Malmö. Men det finns planer på fler stationer om efterfrågan växer.

Syftet med demonstrationsprojektet BiMeTrucks är att utveckla en marknad för tunga fjärrfordon med energieffektiva metandieselmotorer som drivs med flytande biometan. Samtidigt ska även en infrastruktur för flytande biometan byggas ut för att möjliggöra användandet av lastbilarna. Projektupplägget bygger på samordnad utveckling av distribution, tankning och fordonstillgång för att kunna erbjuda kunder ett marknadsmässigt starkt alternativ till dieseldrivna tunga fordon.

Aktörer:
Projektpartners är AB Volvo, tre största gasleverantörerna FordonsGas, AGA och Eon tillsammans med Gasföreningen och Business Region Göteborg  som är projektledare.
Projektet medfinansieras av Energimyndigheten och Västra Götalandsregionen

POSTADRESS
Business Region Göteborg AB
Box 111 19
411 14 Göteborg
Besöksadress
Norra Hamngatan 14, 1 tr

Telefon: +46 31 61 24 02
Fax: +46 31 61 24 01
E-mail