Är språkkunskaper en konkurrensfördel för företagen?
Förbättras företagens konkurrenskraft av språkkunskaper? Denna fråga ställdes vid ett seminarium med anledning av den europeiska språkdagen som firats sedan 2001. Språk visade sig vara nyttigt för företagen.

Europas språkpolitik har det långsiktiga målet att varje medborgare skall tala två språk utöver modersmålet. På så vis blir arbetskraften rörligare och företagens konkurrenskraft stärkts. Enligt Anders Hatzigeorgiou, ekonom vid Utrikesdepartementet, ökas företagens konkurrenskraft med språkkunskaper. Han har utgått från handelsstatistik och undersökt språkets påverkan på affärer och slutsatsen är att internationalisering och styrka på marknaden stärks av språkkunskaper. Ett annat resultat är att ju mer teknisk sofistikerad produkten eller tjänsten är desto mer spelar språket in för marknadsföring och försäljning.

Lotta Norberg från organisationen Företagarna presenterade en ny undersökning som gjorts bland medlemmarna som mest är småföretag. Språk ses inte som ett handelshinder - bara 9 procent anser att det är ett problem. Dock anser 40 procent av de internationellt verksamma företagen att utökade språkkunskaper skulle ge fler affärsmöjligheter. Av de icke-internationellt verksamma var bara 8 procent av den åsikten. Lotta Norberg drog därför slutsatsen att de som är etablerade på den internationella marknaden är medvetna om språkets betydelse för affärerna.

Uppdaterad: 2010-10-26
Dela