Almi Väst i ny exportsatsning för småföretag
Almi Väst skall använda sig av företagarmentorer för hjälpa företag som vill exportera eller finna fler marknader. De företag i Västsverige som vill börja exportera skall kunna få en regional exportmentor. De västsvenska företag som redan är ute på exportmarknaden skall genom Handelskamrarnas internationella kontor få tillgång till exportmentorer i Tyskland, Storbritannien, Frankrike, USA och Kina.

Jerry Magnusson, Göteborgsföretagare, kommenterar satsningen: ”Vi vill finna rakare vägar till kunden och slippa onödiga kostnader. Därför söker vi en mentor.” I Västsverige finns 168 000 företag och 8000 exportföretag. Dessa har alla tillgång till den världsunika satsningen. I Västra Götalands län är intresset för export stort och det har inte varit några problem att hitta erfarna företagsledare som ideellt ställer upp som mentorer och delar med sig av sina kunskaper.

Programmet delfinansieras av näringsdepartementet och vänder sig till företag som har en potential att börja exportera och till företag som redan är etablerade utomlands och som vill in på nästa marknad. Programmet är unikt eftersom mentorskap över landsgränser inte har provats tidigare. Mentorskapsprogram finns sedan tidigare för nyföretagare och för kvinnliga företagare. Programmet har under hösten lanserats i Skåne, Västra Götaland, Uppsala, Västerås, Örebro och Värmland. Det är kostnadsfritt att delta och första fasen är begränsad till 100 företag.

Uppdaterad: 2010-12-02
Dela