Affärsmöjligheter för svenska bolag i brittisk vindkraft offshore
Vindkraftsektorn upplever just nu en kraftig tillväxt, såväl globalt som nationellt. Västsverige har kommit långt inom området och likaså Storbritannien. Detta har Business Region Göteborg tagit fasta på och arrangerade den 16 juni ett fullsatt seminarium med företrädare från svensk och brittisk vindkraft.
Brittiska ambassadören Andrew Mitchell välkomsttalar på seminariet "Green Britain: Business Opportunities in Swedish & UK Wind Power" på Elyseum i Göteborg den 16 juni.

Foto: Linda Fenger-Krog

Mer än 110 personer med koppling till vindkraft samlades på gårdagen för att uppdatera sig om den expansiva vindkraftsektorn och affärsmöjligheter inom branschen på både den svenska och brittiska sidan av Nordsjön.

I Sverige var 2009 något av ett rekordår inom vindkraft med nyinstallationer om 1500 MW. Sverige är en intressant marknad också för brittiska bolag.  Ett exempel på det är RES International med svenska dotterbolaget Nordisk Vindkrafts huvudkontor i Göteborg.

Storbritanniens ambassadör Andrew Mitchell inledde seminariet med att beskriva landets ambitiösa visioner för vindkraft och hur vikten av att ta klimatkrisen på allvar.

Den stora satsningen på offshore-vindkraft längs brittiska kusten, Round 3, har som mål att till år 2020 bygga ut den brittiska vindkraftskapaciteten med 25 GW.  Detta medför affärsmöjligheter även för svenska intressenter. Ett företag som SKF, där vindkraften blivit ett allt viktigare affärsområde, levererar komponenter till alla ledande vinkraftstillverkare. Men det finns långt större möjligheter för ännu fler.

Adrian Fox från the Crown Estate, som äger och förvaltar havsområden längs den brittiska kusten, talade även om andra insatser som kommer att behövas. Det handlar om säkerhetsfrågor i samband med byggarbeten och underhåll, om tillverkning av turbiner, om att hitta skicklig arbetskraft inom exempelvis svetsning och undervattensarbete. Men också om att hitta nya metoder att dämpa lågfrekventa ljud för att inte störa det marina djurlivet och om att hitta lämpliga fartyg vid transporter till de nya vindparkerna.

Mellan åren 2012 till 2016 pågår projektering. Byggstart planeras till 2016.

På talarlistan återfanns även SKF:s Stefan Karlsson och Jonas Cognell från Göteborg Energi och Ola Carlson från Chalmers nya nationella vindkraftscenter. The Royal Bank of Scotland fanns också på plats och gav en investerares perspektiv på vindkraft. Fyra västsvenska bolag med koppling till vindkraft passade på att ställa ut i samband med konferensen; Winfo, WindEn, Windforce och IVL Swedish Research Institute.

Seminariet var ett samarrangemang med UK Trade & Invest och en del av den brittiska tredagars-festivalen i Göteborg "Think Britain" som pågick 14-16 juni.

Mer info om Round 3 hittar du här

Uppdaterad: 2010-06-21
Dela