ACTA-handlingarna nu offentliga
Nu har det utlovade utkastet av ACTA-avtalet (Anti-Counterfeiting Trade Agreement) offentliggjorts. Det är fråga om ett internationellt avtal om att skydda upphovsrättsinnehavare mot olika typer av intrång i deras rättigheter.

Förhandlingarna inleddes i juni 2008 mellan ett antal medlemsländer i WTO, bland annat USA och Japan. Efter överenskommelse mellan avtalets parter har förhandlingarna hållits hemliga, vilket har kritiserats hårt.

EU-kommissionen har nu lyckats övertyga de andra förhandlingsparterna om att göra avtalsutkastet offentligt. Från och med den 21 april finns alla handlingar tillgängliga på Internet för den som vill studera avtalsutkastet närmare.

Läs mer på EU-kommissionens webbplats för handel

Uppdaterad: 2010-04-29
Dela