Access the U.S. clean tech market — ett seminarie som gav insikt!

Foto: Maria Leffler
De drygt 50 deltagarna från västsvenska cleantech företag samt övriga intresserade i ämnet fick torsdagen den 25 mars på Göteborgs Stadsmuseum lyssna till hur cleantech marknaden ser ut i USA och hur man ska gå tillväga som svenskt företag att träda in på denna stora och diversifierade marknad. Genomgående kunde man också höra ett visst upprop från de amerikanska talarna att inte vänta för länge — det amerikanska "gröna tåget" går fort och vill de svenska cleantech företagen vara med och slåss om att få sälja sina produkter och teknologi gäller det att agera snabbt.

Målet med detta seminariet var att ge deltagarna en övergripande bild av den amerikanska cleantech marknaden. "Vi ville förklara amerikansk affärskultur, hur man jobbar med lokala och statliga myndigheter, vilka stater ligger i framkant då det gäller förnyelsebar energi. Våra paneldeltagare delade med sig av många goda exempel av hur man närmar sig de olika delmarkanderna i USA."
 
Detta seminarium var den första aktiviteten I Business Accelerator Programmet, ett projekt som drivs tillsammans med Västra Götalandsregionen, Business Region Göteborg, Ecoex och SACC-USA. Syftet med projektet är att lyfta fram västsvensk cleantech industri och placera Västsverige på den amerikanska kartan. Målet är att öka handelsutbytet mellan USA och Västsverige. 

Som ett flertal av paneldeltagarna tog upp — svenska cleantech företag är relativt små och det kan vara ett hinder för att ta sig an stora projekt I USA. Genom att samarbeta med organisationer och att ingå allianser med amerikanska företag kan en del av dessa hinder överkommas.

Talarna gav en bred bild av den amerikanska cleantech marknaden. Det första ämnet för dagen var; How to do Business Successfully in the U.S., där  Lennart Johansson, Consul General i Michigan, främst beskrev hur staten Michigan jobbar med att förbättra miljön för nyetablerade clean tech företag.

How U.S. Public and Private Sectors Collaborate for Green Technology Advancement var nästa huvudämne. Curtis Conner, Fulbright Chair på Chalmers fastslog att Global uppvärmning inte existerar och uppmanade de svenska företagen att istället fokusera på energieffektivisering när man ska sälja sina produkter I USA. Douglas Faulkner, med många års erfarenhet från USAs Energidepartement, driver nu egen konsultbyrå för clean tech företag, Chrysalis Energy Partners, pratade om vägen till framgång; Tålamod, flexibilitet och Perspektiv är några av hans nyckelord. Gregg Mast, från BioBusiness Alliance of Minnesota beskrev deras väg att samarbeta med akademin, industrin och myndigheter i Minnesota för att stödja tillväxten av bioaffärsområden. Denna första panel leddes av Peter Peyser, senior principal vid Blank Rome LLC. Han visade också på hur USA kartan ser ut vad gäller olika cleantech industrier och resurser.

Seminariet avslutades med en panel som fokuserade på temat  Clean Tech Opportunities in the U.S. syftet var att ge deltagarna ett mer konkret perspektiv om hur ett svenskt företag kan komma in på den amerikanska marknaden. Moderatorn Ross Harding startade med att saga att svensk teknik är välkänd I USA och mycket uppskattad, men om svenska företag vill dra nytta av den förändring som sker inom energikonsumptionen I USA så måste de agera snabbt nu. Walter Howes, Verdigris Capital, fortsatte med att visa var och hur investeringar in olika branscher är gjorda I USA. Panelen avrundades av tre svenskar, som arbetar med eller på den amerikanska marknaden i olika aspekter; Per Wennerberg, Exportkoordinator på Ecoex, pratade från en svensks perspektiv om vilka vägas man kan ta för att starta exportera till USA; Morgan Ryhman har redan tagit klivet över Atlanten och har sitt företag COT — Clean Oil Technology, sedan ett år etablerat i Chicago; samt Lars Johansson, svensk som numer är bosatt i Seattle, jobbar som "ängelinvesterare" för cleantech företag.

Text: Birgitta Arnesdotter

Uppdaterad: 2010-04-09
Dela