61 miljarder satsas på forskning
EU-kommissionen satsar mer pengar än någonsin på forskning och utveckling.

Sammanlagt satsar EU-kommissionen 61 miljarder på forskning och utveckling för år 2011 – det är mer än någonsin tidigare. Anslaget är en del av EU-kommissionens Europa 2020-strategi som skall lyfta Europa till tätpositioner inom en rad forskningsområden samt leda Europa ut ur den ekonomiska krisen. Finansieringen kommer att gå till 16 000 forskares och industriförtagares projekt.

Det uppskattas att denna satsning kommer att skapa 165 000 nya jobb. Framsteg och förbättringar kommer att vara betydande inom bland annat hälso- och miljöforskningen, till godo för alla EU:s medborgare.

Uppdaterad: 2010-09-06
Dela