4,7 miljoner till forskning för hållbara transporter
CPM, Centrum för Produktrelaterad Miljöanalys, vid Chalmers har beviljats 4,7 miljoner kronor inom Vinnovas satsning på miljöinnovationer.
 
- Nu tänker vi tillsammans med våra parter inom industrin ta fram ett verktyg som beräknar miljöpåverkan och effektivitet i transportsystem, säger Emma Rex, föreståndare på CPM, i ett uttalande på chalmers.se.

Genom att samtidigt visa på både totala logistikkostnader och externa miljökostnader blir det tydligt för verktygets användare vilka synergier och avväganden som finns mellan ekonomi och miljö för olika transportscenarion. I projektet samarbetar forskare från Chalmers och Svenska Miljöinstitutet, IVL, med stora svenska industriföretag. Projektet löper fram till och med 2012 och projektleds av IVL.

 
Källa: www.chalmers.se

Uppdaterad: 2010-01-20
Dela