118 miljoner förfalskade varor stoppade
Försöken att införa förfalskade varor på den inre marknaden ökar för varje år och nu skall kommissionen föreslå ny lagstiftning för att förenkla beslagtagning.

118 miljoner misstänkt förfalskade varor stoppades under 2009 från att komma in på EU:s inre marknad. Detta möjliggjordes tack vare 43 500 ingripanden av EU:s tullmyndigheter vid de yttre gränserna. Uppgifterna kommer från EU-kommissionens årliga rapport om skyddet av immateriella rättigheter. Trenden är att antalet förfalskade varor blir fler för varje år.

Skyddet av immateriella rättigheter är viktigt för främjandet av forskning, innovation och arbetstillfällen i hela EU. Konsumenternas hälsa berörs också av skyddet då förfalskade produkter från okontrollerade miljöer kan utgöra livsfara.

Under årets slut ska EU-kommissionen lägga fram ett lagförslag som syftar till att förbättra den nuvarande tullagstiftningen som berör förfalskade varor och förenkla de nuvarande metoderna. EU-kommissionen lägger också vikt vid att internationella handelspartners och tillverkningsindustrin samarbetar för att förhindra att förfalskade varor kommer in på EU:s inre marknad.
Uppdaterad: 2010-09-06
Dela