Gemensam satsning på fordons- och transport ICT
SP, Chalmers och Swedish ICT har initierat en gemensam satsning på att utveckla informations- och kommunikationsteknik för fordons- och transporttillämpningar. Satsningen omfattar FoU-projekt inom en rad områden som är viktiga för den svenska fordons- och transportindustrin. ICT står för Information and Communication Technology.

Samarbetet är inledningsvis fokuserat på fordons- och transportinformatik, fordonskommunikation, fordonselektronik och teknologi för hybrid och eldrift. Radar som varnar för faror, intelligenta farthållare, navigation via GPS och system som automatiskt kallar på hjälp vid en olycka är några konkreta exempel på den allt mer avancerade elektronik som dagens fordon är försedda med. Och utvecklingen fortsätter i snabb fart.

- Miljöpåverkan, bränslebesparing, säkerhet och tillgänglighet är viktiga frågor som fordonsindustrin måste ta hänsyn till och där har ICT en nyckelroll. Samarbetet stärker vår satsning på fordons- och transport ICT, säger Hans Hentzell, vd för Swedish ICT.

En viktig fråga är också hur fordonstillverkarna ska förhålla sig till de allt fler externa tjänster som når fordonsförare och passagerare. Det handlar till exempel om mobiltelefoner, MP3-spelare och GPSer. Tillverkarna måste kunna integrera sina fordon mot existerande och kommande mobila konsumentprodukter med mycket kortare livslängd än själva fordonet. En stor svårighet ligger i att utforma gränssnitten. Det är några av utmaningarna som SP, Chalmers och Swedish ICT nu tar sig an i tät samverkan.

- Vi har en unik situation med internationellt konkurrenskraftig fordons- och telekomindustri som har betydande utveckling förlagd till Sverige. Med förenade krafter kan vi arbeta fram lösningar som hjälper oss att behålla den positionen, säger Karin Markides, rektor för Chalmers.

För SP är avtalet ett betydelsefullt steg på vägen mot att bli en starkare leverantör till fordons- och telekomindustrin.

- Tack vare den nya satsningen kan vi ytterligare fördjupa samarbetet med en prioriterad bransch, säger Maria Khorsand, vd för SP.

Erik-Wilhelm Graef Behm
IT Centrum Väst vid Business Region Göteborg

Uppdaterad: 2009-05-27
Dela