Business Region Göteborgs styrelse
Styrelsen har det yttersta ansvaret för bolagets organisation och förvaltning. Styrelsen består av sex ledamöter som representerar Göteborgs Stad och tre representanter valda av Göteborgsregionens kommunalförbund. Under ett år sammanträder styrelsen sex gånger.

Anneli Hulthén (s), Ordförande, Göteborg
Jonas Ransgård (m), vice Ordförande, Göteborg

Anna-Lena Holberg (m), Lerum (GR)
Eva Flyborg (fp), Göteborg
Eva Ternegren (mp), Göteborg
Hans Rothenberg (m), Göteborg
Leif Pagrotsky (s), Göteborg
Paula Örn (s), Ale (GR)
Stefan Svensson (m), Partille (GR)

Roland Adrell, Sekreterare

Kontakta oss gärna:

Patrik Andersson
Patrik Andersson
VD
Telefon: 031-367 61 20
E-post: patrik.andersson@businessregion.se
Eva-Lena Albihn
Eva-Lena Albihn
Vice VD, ekonomidirektör

Telefon: 031-367 61 31
E-post: eva-lena.albihn@businessregion.se
Twitter: @Evalenaalbihn

Carina Larsson
Carina Larsson
Regional samordnare
Telefon: 031-367 61 18
E-post: carina.larsson@businessregion.se
Uppdaterad: 2014-02-20
Dela