Göteborg 2030 - en kraftfull tillväxtstrategi

För att möta framtidens tillväxtutmaningar har Göteborgsregionen antagit en långsiktig strategi för hållbar tillväxt. Nu pågår en aktiv och omfattande region- och översiktsplanering för att förverkliga strategin. Det övergripande målet är att bli en integrerad pendlingsregion och regional marknad med 1,75 miljoner invånare år 2030 och att kraftigt förtäta regionen. Allt för att möta näringslivets förändrade behov och stärka regionens konkurrenskraft.

Fler mål för Göteborgsregionens tillväxt till 2030:

  • Antalet invånare ska öka med 10 000 per år
  • Göteborgsregionen ska tillföras bostäder till 180 000 nya invånare samt 110 000 nya arbetsplatser
  • Centrala Göteborg (kärnan) ska stärkas med:
    • bostäder för 45 000* personer
    • 60 000* arbetsplatser

*Delmängd av regionens totala mål.

Fler mål och strategier hittar du i rapporten som du kan ladda ner här nedanför.

Varför är det viktigt med tillväxt och en större region? Läs mer>>


Tillväxtstrategin

Tillväxtstrategin antogs av (GR) Göteborgsregionens kommunalförbund år 2006 och uppdaterades 2013 med än mer offensiva mål än tidigare.

Du kan ladda ner tillväxtstrategin som pdf genom att klicka på bilden intill.

Kontaktperson:

Henrik Einarsson
Henrik Einarsson

Chef Strategi och analys

Telefon: 031-367 61 27
E-post: henrik.einarsson@businessregion.se
Twitter: @analysgbg
Uppdaterad: 2014-03-27
Dela