Uppdrag och vision

Vårt uppdrag
Business Region Göteborg ska bidra till hög sysselsättning, investeringar och ett diversifierat näringsliv med perspektivet långsiktig hållbar utveckling i Göteborgsregionens medlemskommuner.

Vision: Hållbar tillväxt
Business Region Göteborgs vision är att bidra till en långsiktigt hållbar tillväxt i Göteborgsregionen.

Vi arbetar för er
Vi vänder oss främst till blivande och nya företagare i Göteborgsregionen, till företag i Göteborgsregionen som vill och kan växa samt nationella eller internationella företag med investerings- och etableringsvilja i Göteborgsregionen.

Vår historia och roll
Näringslivssekretariatet bildades 1977 som en enhet direkt underställd kommunstyrelsen i Göteborg. Sedan 1992 har Göteborgsregionens 13 kommuner utvecklat ett samarbete för att skapa utveckling och tillväxt i Göteborgsregionen. Detta samarbete ledde till att Näringslivssekretariatet Göteborg blev bolag den 1 januari år 2000 och gavs namnet Business Region Göteborg AB (BRG).

En förutsättning för tillväxt är ett framgångsrikt samarbete i Göteborgsregionen. Basen för arbetet är en helgjuten samverkan med Göteborgsregionen som gemensam arbetsmarknad och näringslivsområde.

BRG är ett icke vinstdrivande bolag utan bindningar till enskilda organisationer eller företag. Vi har i samverkan med de övriga kommunerna i Göteborgsregionen tagit fram en tillväxtstrategi med överliggande mål om utvidgad arbetsmarknadsregion och förtätning i regionen.

Göteborg 2030 - En kraftfull tillväxtstrategi
För att möta framtidens tillväxtutmaningar har Göteborgsregionen nyligen antagit en långsiktig strategi för hållbar tillväxt. Nu pågår en aktiv och omfattande region- och översiktsplanering för att förverkliga strategin.
Läs mer om tillväxtstrategin här


Kontakta oss gärna:

Patrik Andersson
Patrik Andersson
VD
Telefon: 031-367 61 20
E-post: patrik.andersson@businessregion.se
Eva-Lena Albihn
Eva-Lena Albihn
Vice VD, ekonomidirektör
Telefon: 031-367 61 31
E-post: eva-lena.albihn@businessregion.se
Karin Holmgren

Lih-Lin Öhberg

VD-Assistent, administration

Telefon: 031-61 24 02
E-post: lih-lin.ohberg@businessregion.se

Uppdaterad: 2014-03-27

Telefon: 031-61 24 02
E-post: info@businessregion.se
Vårt huvudkontor ligger på Norra Hamngatan 14 i Göteborg.

Pressmeddelanden och annan information för journalister.

Här kan du ladda ner trycksaker, rapporter och andra av våra publikationer.

Här kan du prenumerera på nyhetsbrev och utskick, som finns för flera av våra branschområden.