Uppdrag och vision

Vårt uppdrag
Business Region Göteborg ska bidra till hög sysselsättning, investeringar och ett diversifierat näringsliv med perspektivet långsiktig hållbar utveckling i Göteborgsregionens tretton kommuner.

Vision: Hållbar tillväxt
Business Region Göteborgs vision är att bidra till en långsiktigt hållbar tillväxt i Göteborgsregionen.

Vi arbetar för er
Vi vänder oss främst till blivande och nya företagare i Göteborgsregionen, till företag i Göteborgsregionen som vill och kan växa samt nationella eller internationella företag med investerings- och etableringsvilja i Göteborgsregionen.

Vår historia och roll
Näringslivssekretariatet bildades 1977 som en enhet direkt underställd kommunstyrelsen i Göteborg. Sedan 1992 har Göteborgsregionens tretton kommuner utvecklat ett samarbete för att skapa utveckling och tillväxt i Göteborgsregionen. Detta samarbete ledde till att Näringslivssekretariatet Göteborg blev bolag den 1 januari år 2000 och gavs namnet Business Region Göteborg AB (BRG).

En förutsättning för tillväxt är ett framgångsrikt samarbete i Göteborgsregionen. Basen för arbetet är en helgjuten samverkan med Göteborgsregionen som gemensam arbetsmarknad och näringslivsområde.

BRG är ett icke vinstdrivande bolag utan bindningar till enskilda organisationer eller företag. Vi har i samverkan med de övriga kommunerna i Göteborgsregionen tagit fram en tillväxtstrategi med överliggande mål om utvidgad arbetsmarknadsregion och förtätning i regionen.

Göteborg 2030 - En kraftfull tillväxtstrategi
För att möta framtidens tillväxtutmaningar har Göteborgsregionen nyligen antagit en långsiktig strategi för hållbar tillväxt. Nu pågår en aktiv och omfattande region- och översiktsplanering för att förverkliga strategin.
Läs mer om tillväxtstrategin här


Kontakta oss gärna:

Patrik Andersson
Patrik Andersson
VD
Telefon: 031-367 61 20
E-post: patrik.andersson@businessregion.se
Eva-Lena Albihn
Eva-Lena Albihn
Vice VD, ekonomidirektör

Telefon: 031-367 61 31
E-post: eva-lena.albihn@businessregion.se
Twitter: @Evalenaalbihn

Karin Holmgren

Lih-Lin Öhberg

VD-Assistent, administration

Telefon: 031-61 24 02
E-post: lih-lin.ohberg@businessregion.se

Uppdaterad: 2014-06-29