Förbättrar företagsklimatet
Vi arbetar aktivt med att bidra till ett bättre företagsklimat i Göteborgsregionen
Att förbättra företagsklimatet i Göteborgsregionen är ett av Business Region Göteborgs prioriterade områden. Genom ett bra företagsklimat skapar vi förutsättningar för en attraktiv region, både för våra befintliga företagare och för investerare. Fler och växande företag ger fler jobb, vilket är grunden för att kunna utveckla välfärden.

En viktig del av företagsklimatet är alla de kontakter som sker dagligen mellan kommun och företag. Därför är det nödvändigt att samspelet fungerar i dessa möten.

Satsningar på företagsklimatet

Rundabordssamtal

För att skapa dialog mellan politiker, tjänstemän och företagare arrangerar vi på BRG  rundabordssamtal inom olika områden. Först ut var ett samtal om kreativa näringar och kan läsa mer om vad samtalet inom kreativa näringar gav här. Under våren har konceptet fortsatt med samtal där fokus legat på förutsättningarna för företagande i Göteborgs nordöstra stadsdelar och ett samtal där life science-området diskuterats.

Insikt - undersökning och seminarium

Den nationella undersökningen Insikt genomfördes under våren 2013. Då fick företag chansen att säga sitt om de kontakter de haft med sina respektive kommuner i olika tillståndsärenden i rollen som företagare. 
Läs mer om Insikt här >>

Förenkla - helt enkelt

Ett kompetensutvecklingspaket i tre block arrangerades av SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, för kommuner som vill bli bättre i sina företagskontakter. Denna genomfördes för ca 450 tjänstemän i Göteborgs Stad under hösten 2013 och utmynnade i en handlingsplan där bland annat snabbt bemötande lyftes fram.

Mer om företagsklimatet
BRGs vd ger sin syn på företagsklimatet
Vår vd Patrik Andersson berättar om sin syn på ett gott företagsklimat och hur Business Region Göteborg arbetar för att bidra till detta.
Läs mer här »
Företagslots ska förenkla för företagare

Ett sätt att göra det enklare för företag i sina kontakter med kommunen i olika ärenden som en företagare kan ha, inrättade Göteborgs Stad en företagslots. Sam Friberg och Torbjörn Kvarefelt ska underlätta för företag - framförallt små och medelstora - i deras kontakter med kommunen. Tanken är att på så vis bidra till ett bättre företagsklimat, en process som BRG driver.
Läs mer här »

Kontaktpersoner:
Patrik Andersson
Patrik Andersson
VD
Telefon: 031-367 61 20
E-post: patrik.andersson@businessregion.se
Sam Friberg
Sam Friberg
Företagslots

Telefon: 031-365 00 65
E-post: foretagslotsen@businessregion.se
Twitter: @Foretagslotsen1

Henrik Einarsson
Henrik Einarsson

Chef Strategi och analys

Telefon: 031-367 61 27
E-post: henrik.einarsson@businessregion.se
Twitter: @analysgbg
Uppdaterad: 2014-06-29
Dela