Smarta nät eller smarta användare. Vem representerar användarperspektivet när det smarta nätet byggs?
Bernt Svensén, Projektledare Ecoex
Foto: Business Region Göteborg
Hallå där Erik Behm...
...vår representant inom Kraftsamling Smarta nät. Aktuell i Almedalen som medarrangör av seminariet Smarta nät eller smarta användare. Vem representerar användarperspektivet när det smarta nätet byggs?

Vilka förväntningar har du inför seminariet som du är med och arrangerar?
Att fler får upp ögonen för vilken potential det finns inom smarta nät. Här finns en stor potential, framförallt internationellt för svenska företag. Smarta nät möter alla de tre aspekterna av hållbarhet och hållbar tillväxt. Hoppas också att vi ska belysa komplexiteten och att användarens roll uppmärksammas.

Varför ska man inte missa just detta seminarium?
Regeringen har precis tillsatt ett samordningsråd för smarta elnät. Flera representanter från de medverkande organisationerna kommer vara med i vår paneldebatt.

Vad är på gång inom smarta nät just nu?
Vi inom kraftsamling smarta nät har just spikat höstens kalendarium. Där kan vi bjuda på seminarier med inriktning mot såväl forskning, som affärsutveckling och entreprenörskap.

Onsdag 4 juli
11:00 - 12:30
Många pratar om smarta nät och användarflexibilitet men vem pratar egentligen med användarna?

Gruppen användare omfattar alla från de stora industriföretagen till de enskilda hushållen. Deras möjlighet att bidra till effektivare energianvändning och minska sina egna kostnader är beroende av framtidens marknad och policy för smarta nät. Här finns också en potentiell exportmarknad för svenska företag — men vilken effekt kan uppnås och vad krävs för att ta tillvara de möjligheter som finns?

Vi presenterar en nulägesbild av hur användarflexibilitet fungerar i Sverige i dag. Därefter bjuder vi in till en paneldiskussion om hur vi bäst tar tillvara de möjligheter som det smarta nätet erbjuder och användarnas roll i utvecklingen.

Medverkande:
Anders Lindskog, Forskare, SP Sveriges tekniska Forskningsinstitut
Per-Anders Andersson, programledare för Smarta elnät o projektledare Elviis, Göteborg energi
Erik Behm, Projektledare, Business Region Göteborg
Lars Bern, Projektledare, Business Region Göteborg
Anne-Marie Fransson, VD, IT- och telekomföretagen
Carolina Dolff, Projektledare, SP Sveriges tekniska Forskningsinstitut.

Kontaktperson:  Erik Behm | e-post>> | telefon: 0707-75 55 96  

På BRGs nyhetswebb: Smarta användare kan spara pengar och energi med smarta nät>>

Mer info om BRGs aktiviteter i Almedalen: www.businessregion.se/almedalen2012

Uppdaterad:
Dela