Biogas för tunga transporter - ett nationellt vägval
Foto: Business Region Göteborg
Hallå där Lars Bern...
processutvecklare hållbara transport- och energisystem för Affärsdriven Miljöutveckling, aktuell i Almedalen som medarrangör av seminariet Biogas för tunga transporter - ett nationellt vägval tillsammans med Västra Götalandsregionen, Biogas Väst.

Vilka förväntningar har du inför seminariet? Det är positivt att både näringsliv och politiker är representerade, så jag ser framför mig att både näringslivet får möjlighet att uttrycka sina behov och att politiker tar chansen till spännande utspel.

Varför ska man inte missa just detta seminarium? Det kommer exempel på initiativ, demoprojekt som driver på utvecklingen av biogas för tunga transporter och här finns hela spektrat av politiker representerat, från kommun- till riksnivå, liksom ledande företrädare för transportbranschen.

Vad är på gång inom hållbara transporter just nu? Förutom biogas som förnyelsebart fordonsbränsle så är det mycket fokus på hybridisering och elektrifiering. Viktigt att notera är att el- och hybriddrift i nuläget är mer optimalt för kortare körsträckor och körcykler och fastare rutter. För långväga tunga transporter kommer hybridisering och elektrifiering längre fram och det kommer att finnas ett långsiktigt behov av förbränningsmotorer och då är biogas ett hållbart alternativ i den utvecklingen.

Tisdag 3 juli
10:45 - 12:15
Lunch-
seminarium
Biogas för tunga transporter - ett nationellt vägval
Hur kan man skapa långsiktiga spelregler för en fossiloberoende tung transportsektor och vilka samhälls- och klimatnyttor det skulle kunna föra med sig?

För att nå regeringens mål om en fossiloberoende fordonsflotta 2030 behövs hållbara lösningar för den tunga trafiken, bland annat förnybara bränslen och energieffektivitet. Utvecklingen och omställningen inom den tunga transportsektorn kan leda till minskad klimatpåverkan, fler arbetstillfällen och ökad export — inte minst inom biogasområdet. Västsverige tar initiativ till att skapa förutsättningar för kommersialisering av de nya tekniklösningarna men vad händer på nationell nivå?

Presentation från seminariet i pdf-format>>PDF
Referat från seminariet>>
Mer info om BRGs aktiviteter i Almedalen på www.businessregion.se/almedalen2012>>

Uppdaterad:
Dela