Ostindiefararen Götheborg
Foto: Maria Leffler
Projektet Ostindiefararen Götheborg drivs av Svenska Ostindiska Companiet, som i sin tur ägs av en icke vinstdrivande stiftelse. Stiftarna är Business Region Göteborg, Göteborgs Hamn, SKF, Stena och Volvo i samarbete med Västra Götalandsregionen.

Ostindiefararen Götheborg marknadsförde Göteborg och Sverige under sin uppmärksammade seglats över världen 2005-2007 med destination Kina. Medieintresset var enormt. Business Region Göteborg hade på uppdrag av Göteborgs Stad ansvar för planering och genomförande av ett flertal stopp längs resan. Bland annat besöktes Göteborgs systerstäder Nelson Mandela Bay i Sydafrika och Shanghai i Kina. I Shanghai besöktes skeppet av mer än 90 000 människor.
 
Under sommaren 2008 genomfördes den framgångsrika "Baltic Sea Tour" med 140 000 besök ombord och 15 hamnstopp längs Östersjöns städer.

 
Läs mer på SOIC:s hemsida>>


The Swedish Ship Götheborg marketed Göteborg and Sweden on her voyage around the world with destination China between 2005 and 2007. The interest from the media was enormous. Business Region Göteborg was commissioned by the City of Göteborg to plan and carry out a few of the port calls along the way. Göteborg´s sister cities Nelson Mandela Bay in South Africaand Shanghai in China were two of these. In Shanghai, the ship was visited by over 90 000 people.
 
During the summer of 2008, the ship made the successful “Baltic Sea Tour" with 140 000 visitors on board and 15 port calls in the Baltic cities.

Find out more on SOIC´s website>>

Uppdaterad: 2012-12-17
Dela