Göteborg-Oslosamarbetet
Göteborg-Oslo-regionen är en dynamisk, köpstark och strategiskt belägen region, viktig i såväl skandinaviskt som internationellt sammanhang.
 
Förutom Göteborgs Stad och Oslo Kommune ingår Akershus- och Østfolds Fylkeskommuner samt Västra Götalandsregionen.
 
Sammanlagt bor här nästan 3 miljoner människor.
 
År 1995 skrevs ett samarbetsavtal mellan Göteborg och Oslo. I februari 2003 utökades samarbetet då övriga parter anslöt sig.
 
Målet med satsningen är att stärka regionens attraktions- och konkurrenskraft gentemot andra regioner i Europa.
 
Två arbetsgrupper arbetar inom följande områden:
  • Infrastruktur
  • Näringslivsutveckling

Ett flertal projekt genomförs årligen, vilka ger konkreta resultat både på kort- och lång sikt.
 
Besök Göteborg-Oslo-regionens hemsida

Foto: GO-sekretariatet

Kontaktperson:

Madeleine Johansson
Madeleine Johansson
Projektledare Göteborg-Oslosamarbetet
Telefon: 031-367 61 45
E-post: madeleine.johansson@businessregion.se

Telefon: 031-61 24 02
E-post: info@businessregion.se
Vårt huvudkontor ligger på Norra Hamngatan 14 i Göteborg.

Pressmeddelanden och annan information för journalister.

Här kan du ladda ner trycksaker, rapporter och andra av våra publikationer.

Här kan du prenumerera på nyhetsbrev och utskick, som finns för flera av våra branschområden.