Göteborg-Oslosamarbetet
Göteborg-Oslo-regionen är en dynamisk, köpstark och strategiskt belägen region, viktig i såväl skandinaviskt som internationellt sammanhang.
 
Förutom Göteborgs Stad och Oslo Kommune ingår Akershus- och Østfolds Fylkeskommuner samt Västra Götalandsregionen.
 
Sammanlagt bor här nästan 3 miljoner människor.
 
År 1995 skrevs ett samarbetsavtal mellan Göteborg och Oslo. I februari 2003 utökades samarbetet då övriga parter anslöt sig.
 
Målet med satsningen är att stärka regionens attraktions- och konkurrenskraft gentemot andra regioner i Europa.
 
Två arbetsgrupper arbetar inom följande områden:
  • Infrastruktur
  • Näringslivsutveckling

Ett flertal projekt genomförs årligen, vilka ger konkreta resultat både på kort- och lång sikt.
 
Besök Göteborg-Oslo-regionens hemsida

Foto: GO-sekretariatet

Kontaktperson:

Madeleine Johansson
Madeleine Johansson
Projektledare Göteborg-Oslosamarbetet
Telefon: 031-367 61 45
E-post: madeleine.johansson@businessregion.se