EU vill veta din åsikt!

Tag chansen att föra fram din åsikt till EU-kommissionen. Därmed kan du påverka så att lagar och regler i framtiden blir bättre för små och medelstora företag.

Handelshinder

Har du stött på handelshinder eller problem inom den europeiska marknaden? Då kan du rapportera det till oss på Enterprise Europe Network så vidarebefordrar vi uppgifterna till EU-kommissionen. Handelshinder kan gälla standarder och föreskrifter, ursprungsregler, valutabestämmelser, tullar och avgifter etc.
Rapportera ditt handelshinder eller problem

Samråd och konsultationer

Genom SME Panels kan ditt företag påverka lagstiftning och policies. Klicka på det område som berör ditt företag. Här finner du, som regel, ett dokument med frågor som EU-kommissionen vill att du besvarar för få veta vad dina åsikter på området.
Vi hjälper dig om du har stött på handelshinder!
Anna Larsson

Anna Larsson
BRG
Föräldraledig
031-367 61 43
E-post

no pic

Linda Emilsson
BRG
Rådgivare
031-367 61 83
E-post

Maria Lundin

Maria Lundin
BRG
Rådgivare
031-367 61 17
E-post

Susanne Robertsson
BRG
Chef EEN
031-367 61 04
E-post
Uppdaterad: 2014-05-08