Den Skandinaviska Arenan
I det 600 km långa stråket Oslo-Göteborg-Öresund bor idag ca 8 miljoner människor. Inom en radie av 300 km från Göteborg finns 50% av Skandinaviens industriella kapacitet.

Utmaningen för projektet Den Skandinaviska Arenan består i att öka samarbetet mellan Göteborg-Osloregionen och Öresundsregionen och därmed ta tillvara den unika potential och de enorma möjligheter som ett samarbete mellan dessa regioner skapar.

Vi vill knyta samman tillväxtregionerna Öresund och Göteborg-Oslo tätare, för att stärka utvecklingen i södra Skandinavien till ett hållbart, attraktivt och konkurrenskraftigt område i ett europeiskt och globalt perspektiv.

Initiativet togs år 2000 av svenska UD och idag finns en politisk styrgrupp etablerad för projektet.

Logistik och infrastruktur, biomedicin och naonoteknologi liksom miljöexport, kultur, turism och evenemang är aktuella samarbetsområden.

Här kan du läsa mer om samarbetet www.denskandinaviskaarenan.com

Sekretariatet

Öresundskommittén
Finn Lauritzen
Direktör
Tel: +45 33268910
Mobil: +45 20440325
E-post
Göteborg-Oslo-samarbetet
Madeleine Johansson
Projektledare
Telefon: 031-367 61 45
Fax: 031-61 24 01
E-post

Telefon: 031-61 24 02
E-post: info@businessregion.se
Vårt huvudkontor ligger på Norra Hamngatan 14 i Göteborg.

Pressmeddelanden och annan information för journalister.

Här kan du ladda ner trycksaker, rapporter och andra av våra publikationer.

Här kan du prenumerera på nyhetsbrev och utskick, som finns för flera av våra branschområden.