Rapporter och analysmaterial

Här hittar du rapporter och analysmaterial från Business Region Göteborg. Du kan ladda ner digitala dokument här.

Forskning och utveckling i Göteborgsregionen - omfattning, inriktning och kopplingar till den övriga lokala ekonomin

Tillsammans med forskare från Lunds universitet har Business Region Göteborg skrivit denna rapport. I flertalet internationella rankingar om konkurrenskraft placerar sig Göteborgsregionen högt, ofta är regionala satsningar på forskning och utveckling en tung indikator i dessa mätningar. Rapporten utgör ett underlag för diskussion om åtgärder för fortsatt utveckling
Ladda ner som pdf >>PDF

NY

Stark arbetsmarknad, men ökad osäkerhet

Konjunkturrapport för Göteborgsregionen, kvartal 3 2014

Ladda ner som pdf >>PDF


Prenumerera på Business Region Göteborgs konjunkturrapporter

Läget i Göteborgsregionen 2014
Rapporten ger en god inblick i Göteborgsregionens utveckling och möjligheter för dig som vill lära känna regionen som etablerings och investerarregion..

Ladda ner som pdf >>PDF

Fakta & Statistik 2014
Fakta och siffror om Göteborgsregionen. Här är en broschyr med tabeller och grafer för att visa på Göteborg i världen och illustrera Göteborgs styrkor.

Blir du nyfiken på att veta mer om Göteborg som etableringsort är du välkommen att ta kontakt med Etablering & Investering på Business Region Göteborg.

Ladda ner som pdf >>PDF

Klicka här för att hämta rapporten

Diagram konjunkturen Göteborgsregionen, kvartal 2

2014

Ladda ner som pdf >>PDF

Rapporten går att ladda ner här

Sammanställning:
Största företagen i Göteborgsregionen 2013

Ladda ner som pdf >>PDF
Insiktsrapporten för 2013  går att ladda ner genom att klicka här

Insikt 2013 - en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning

Ladda ner som pdf >>PDF

Facts&Figures 2013
Fakta och siffror om Göteborgsregionen med näringslivsfokus på engelska. Ny upplaga för 2014 är under produktion.

Blir du nyfiken på att veta mer om Göteborg som etableringsort är du välkommen att ta kontakt med Etablering & Investering på Business Region Göteborg.

Ladda ner som pdf >>PDF

Är du på rätt väg?

Våra analyser hjälper dig och ditt företag på din fortsatta resa.
Informationsmaterial från tillväxtprogrammet Expedition framåt

Ladda ned som pdf >>PDF

Kluster - förutsättning för innovation,
Rapport från projektet Clustnet  2012

Ladda ned som pdf >>PDF

Five Clusters
Fem kluster i Västverige med styrka och potential för framtiden
Ett dokument framtaget av Chalmers, Göteborgs universitet, Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen och Västsvenska Handelskammaren
Uppdaterad version, juni 2012
Språk: Engelska
Ladda ned som pdfPDF >>PDF

Trycksaksarkiv

Äldre material finns att ladda ner i vårt trycksaksarkiv.

POSTADRESS
Business Region Göteborg AB
Box 111 19
411 14 Göteborg
Besöksadress
Norra Hamngatan 14, 1 tr

Telefon: +46 31 61 24 02
Fax: +46 31 61 24 01
E-mail