Rapporter och analysmaterial

Här hittar du rapporter och analysmaterial från Business Region Göteborg. Du kan ladda ner digitala dokument här.

Fakta & Statistik 2014
Fakta och siffror om Göteborgsregionen. Här är en broschyr med tabeller och grafer för att visa på Göteborg i världen och illustrera Göteborgs styrkor.

Blir du nyfiken på att veta mer om Göteborg som etableringsort är du välkommen att ta kontakt med Etablering & Investering på Business Region Göteborg.

Ladda ner som pdf >>PDF

NY

Klicka här för att hämta rapporten

Diagram konjunkturen Göteborgsregionen, kvartal 2

2014

Ladda ner som pdf >>PDF

Rapporten Läget i Göteborgsregionen går att ladda ner här

Konjunkturrapport för Göteborgsregionen, kvartal 1 2014

Ladda ner som pdf >>PDF

Prenumerera på Business Region Göteborgs konjunkturrapporter


Klicka här för att hämta rapporten

Diagram konjunkturen Göteborgsregionen, kvartal 1 2014

Ladda ner som pdf >>PDF


Rapporten går att ladda ner här

Sammanställning:
Största företagen i Göteborgsregionen 2013

Ladda ner som pdf >>PDF
Rapporten Läget i Göteborgsregionen går att ladda ner här

Konjunkturrapport för Göteborgsregionen, kvartal 4 2013

Ladda ner som pdf >>PDF

Prenumerera på Business Region Göteborgs konjunkturrapporter

Klicka här för att hämta rapporten

Diagram konjunkturen Göteborgsregionen, kvartal 4 2013

Ladda ner som pdf >>PDF

Rapporten Läget i Göteborgsregionen går att ladda ner här

Läget i Göteborgsregionen 2013
Vår rapport Läget i Göteborgsregionen är här nu. Syftet är att ge en god inblick i Göteborgsregionens utveckling — en bra utgångspunkt för dig som vill lära känna regionen som etablerings- och investeringsregion. Fokus ligger på tillväxtstrategi, detaljhandeln, transaktionsmarknaden, kontorsmarknaden och logistik.
Ladda ner som pdf >>PDF

Rapporten för Q3 2013  går att ladda ner genom att klicka här

Konjunkturrapport för Göteborgsregionen, kvartal 3 2013

Ladda ner som pdf >>PDF

Prenumerera på Business Region Göteborgs konjunkturrapporter

Klicka här för att hämta rapporten

Diagram konjunkturen Göteborgsregionen, kvartal 3 2013

Ladda ner som pdf >>PDF

Insiktsrapporten för 2013  går att ladda ner genom att klicka här

Insikt 2013 - en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning

Ladda ner som pdf >>PDF

Rapporten för Q2 2013  går att ladda ner genom att klicka här

Konjunkturrapport för Göteborgsregionen, kvartal 2 2013

Ladda ner som pdf >>PDF

Prenumerera på Business Region Göteborgs konjunkturrapporter

Klicka här för att hämta rapporten

Diagram konjunkturen Göteborgsregionen, kvartal 2 2013

Ladda ner som pdf >>PDF

100 största företagen

Sammanställning:
100 största företagen i Göteborgsregionen 2012

Ladda ner som pdf >>PDF

Facts&Figures
Fakta och siffror om Göteborgsregionen. Här är en broschyr med tabeller och grafer för att visa på Göteborg i världen och illustrera Göteborgs styrkor.

Blir du nyfiken på att veta mer om Göteborg som etableringsort är du välkommen att ta kontakt med Etablering & Investering på Business Region Göteborg.

Ladda ner som pdf >>PDF

Rapporten för Q4 2013  går att ladda ner genom att klicka här

Konjunkturrapport för Göteborgsregionen, kvartal 1 2013

Ladda ner som pdf >>PDF

Prenumerera på Business Region Göteborgs konjunkturrapporter

Klicka här för att hämta rapporten

Diagram konjunkturen Göteborgsregionen, kvartal 1 2013

Ladda ner som pdf >>PDF

Är du på rätt väg?

Våra analyser hjälper dig och ditt företag på din fortsatta resa.
Informationsmaterial från tillväxtprogrammet Expedition framåt

Ladda ned som pdf >>PDF

Lokalmarknadsrapport 2012

Ladda ned som pdf >>PDF

Kluster - förutsättning för innovation,
Rapport från projektet Clustnet  2012

Ladda ned som pdf >>PDF

Five Clusters
Fem kluster i Västverige med styrka och potential för framtiden
Ett dokument framtaget av Chalmers, Göteborgs universitet, Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen och Västsvenska Handelskammaren
Uppdaterad version, juni 2012
Språk: Engelska
Ladda ned som pdfPDF >>PDF

Trycksaksarkiv

Äldre material finns att ladda ner i vårt trycksaksarkiv.

POSTADRESS
Business Region Göteborg AB
Box 111 19
411 14 Göteborg
Besöksadress
Norra Hamngatan 14, 1 tr

Telefon: +46 31 61 24 02
Fax: +46 31 61 24 01
E-mail