Rapporter och analysmaterial

Här hittar du rapporter och analysmaterial från Business Region Göteborg. Du kan ladda ner digitala dokument här.

Rapporten Läget i Göteborgsregionen går att ladda ner här

Konjunkturrapport för Göteborgsregionen, kvartal 1 2014

Ladda ner som pdf >>PDF

Prenumerera på Business Region Göteborgs konjunkturrapporter

NY

Klicka här för att hämta rapporten

Diagram konjunkturen Göteborgsregionen, kvartal 1 2014

Ladda ner som pdf >>PDF

NY

Rapporten går att ladda ner här

Sammanställning:
Största företagen i Göteborgsregionen 2013

Ladda ner som pdf >>PDF
Rapporten Läget i Göteborgsregionen går att ladda ner här

Konjunkturrapport för Göteborgsregionen, kvartal 4 2013

Ladda ner som pdf >>PDF

Prenumerera på Business Region Göteborgs konjunkturrapporter

Klicka här för att hämta rapporten

Diagram konjunkturen Göteborgsregionen, kvartal 4 2013

Ladda ner som pdf >>PDF

Rapporten Läget i Göteborgsregionen går att ladda ner här

Läget i Göteborgsregionen 2013
Vår rapport Läget i Göteborgsregionen är här nu. Syftet är att ge en god inblick i Göteborgsregionens utveckling — en bra utgångspunkt för dig som vill lära känna regionen som etablerings- och investeringsregion. Fokus ligger på tillväxtstrategi, detaljhandeln, transaktionsmarknaden, kontorsmarknaden och logistik.
Ladda ner som pdf >>PDF

Rapporten för Q3 2013  går att ladda ner genom att klicka här

Konjunkturrapport för Göteborgsregionen, kvartal 3 2013

Ladda ner som pdf >>PDF

Prenumerera på Business Region Göteborgs konjunkturrapporter

Klicka här för att hämta rapporten

Diagram konjunkturen Göteborgsregionen, kvartal 3 2013

Ladda ner som pdf >>PDF

Insiktsrapporten för 2013  går att ladda ner genom att klicka här

Insikt 2013 - en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning

Ladda ner som pdf >>PDF

Rapporten för Q2 2013  går att ladda ner genom att klicka här

Konjunkturrapport för Göteborgsregionen, kvartal 2 2013

Ladda ner som pdf >>PDF

Prenumerera på Business Region Göteborgs konjunkturrapporter

Klicka här för att hämta rapporten

Diagram konjunkturen Göteborgsregionen, kvartal 2 2013

Ladda ner som pdf >>PDF

100 största företagen

Sammanställning:
100 största företagen i Göteborgsregionen 2012

Ladda ner som pdf >>PDF

Facts&Figures
Fakta och siffror om Göteborgsregionen. Här är en broschyr med tabeller och grafer för att visa på Göteborg i världen och illustrera Göteborgs styrkor.

Blir du nyfiken på att veta mer om Göteborg som etableringsort är du välkommen att ta kontakt med Etablering & Investering på Business Region Göteborg.

Ladda ner som pdf >>PDF

Rapporten för Q4 2013  går att ladda ner genom att klicka här

Konjunkturrapport för Göteborgsregionen, kvartal 1 2013

Ladda ner som pdf >>PDF

Prenumerera på Business Region Göteborgs konjunkturrapporter

Klicka här för att hämta rapporten

Diagram konjunkturen Göteborgsregionen, kvartal 1 2013

Ladda ner som pdf >>PDF

Är du på rätt väg?

Våra analyser hjälper dig och ditt företag på din fortsatta resa.
Informationsmaterial från tillväxtprogrammet Expedition framåt

Ladda ned som pdf >>PDF

Lokalmarknadsrapport 2012

Ladda ned som pdf >>PDF

Kluster - förutsättning för innovation,
Rapport från projektet Clustnet  2012

Ladda ned som pdf >>PDF

Five Clusters
Fem kluster i Västverige med styrka och potential för framtiden
Ett dokument framtaget av Chalmers, Göteborgs universitet, Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen och Västsvenska Handelskammaren
Uppdaterad version, juni 2012
Språk: Engelska
Ladda ned som pdfPDF >>PDF

Trycksaksarkiv

Äldre material finns att ladda ner i vårt trycksaksarkiv.

Uppdaterad: 2014-03-26
Dela

Telefon: 031-61 24 02
E-post: info@businessregion.se
Vårt huvudkontor ligger på Norra Hamngatan 14 i Göteborg.

Pressmeddelanden och annan information för journalister.

Här kan du ladda ner trycksaker, rapporter och andra av våra publikationer.

Här kan du prenumerera på nyhetsbrev och utskick, som finns för flera av våra branschområden.