Broschyrer och projektmaterial

MagasinGöteborg 2013

Årets Magasin Göteborg har kommit ut. I år är temat innovation och du möter bland andra Medici-grundaren Frans Johansson som vill uppmuntra oss att bjuda in slumpen i affären och Sofia Appelgren som genom sitt företag Mitt Liv jobbar för att minska segregation och fördomar. Plus mycket annat förstås.

Ladda ned som pdf >>PDF

Läsa online>>

Business Region Göteborg årsberättelse 2012 NY

Ladda ned som pdf >>PDF

Facts&Figures

Fakta och siffror om Göteborgsregionen. Här är en broschyr med tabeller och grafer för att visa på Göteborg i världen och illustrera Göteborgs styrkor.

Blir du nyfiken på att veta mer om Göteborg som etableringsort tar du kontakt med Etablering & Investering på Business Region Göteborg.

Ladda ned som pdf >>PDF

Foreign-owned Companies

Antalet utlandsägda företag i Göteborgsregionen ökar stadigt. Idag finns det ca 2 300 i regionen och räknar man antalet arbetsställen så är vi uppe i 2 900. Företagen attraheras av den kompetens vår region erbjuder och många etablerar sig här för att Göteborg har ett optimalt läge för att nå övriga Skandinavien och Norra Europa.

Att starka varumärken kommer hit attraherar i sin tur ännu fler starka, globala företag. Antalet sysselsättningstillfällen ökar. Idag har ca var fjärde invånare i regionen anställning hos ett utlandsägt företag. Läs mer om våra utlandsägda företag i denna broschyr.

Ladda ned som pdf >>PDF

Sök också efter utlandsägda företag i vår databas >>

På väg mot en grönare region, en brocshyr om miljöarbetet i Göteborgsregionen
På väg mot en grönare region
Om miljöarbetet i Göteborgsregionen, spännande exempel och demoprojekt. 56 sidor.

Ladda ned som pdf >>PDF
Göteborg Magasin 2012

Informationsmaterial om kreativa företag och människor i göteborg

Ladda ned som pdf >>PDF

Growth
Informationsmaterial om att arbeta, leva och bo i Göteborgsregionen. Från 2010. Finns på svenska, engelska och kinesiska.

Ladda ned som pdf >>PDF

Företagsutveckling
Expedition Framåt
Informationsmaterial om Expedition Framåt.

Ladda ned som pdf >>PDF

Företagsakuten
Företagsakuten
Informationsmaterial om Företagsakuten.

Ladda ned som pdf >>PDF

Information på andra språk:

Vi har även en hel del informationsmaterial på andra språk, på vår engelskspråkiga hemsida. Du hittar dem här»
Uppdaterad: 2014-02-17
Dela

Telefon: 031-61 24 02
E-post: info@businessregion.se
Vårt huvudkontor ligger på Norra Hamngatan 14 i Göteborg.

Pressmeddelanden och annan information för journalister.

Här kan du ladda ner trycksaker, rapporter och andra av våra publikationer.

Här kan du prenumerera på nyhetsbrev och utskick, som finns för flera av våra branschområden.