Ung? Nu kan du förverkliga dina idéer!
Miljonsatsning på ungas innovationskraft.
Ungas Innovationskraft Tillväxtverket och VINNOVA
Tusentals unga personer i hela landet i åldrarna 18-30 år får nu möjlighet att förverkliga sina idéer och ökad kunskap om idéutveckling och kommersialisering. Till Tillväxtverkets och VINNOVAs gemensamma satsning Ungas Innovationskraft kom 100 idéskisser in. Sammanlagt 22 projekt i olika delar av landet får dela på 19 miljoner kronor.
- Att satsa på ungas innovationskraft är en viktig framtidsfaktor. Ungas idéer är en kraft att räkna med men framförallt viktig att ta till vara, säger Charlotte Brogren, generaldirektör på VINNOVA, i ett pressmeddelande från VINNOVA och Tillväxtverket (15 november).

Ungas innovationskraft är ett uppdrag från Näringsdepartementet till Tillväxtverket och VINNOVA att stimulera unga personer 18-30 år till att skapa idéer, utveckla och kommersialisera dem. En av aktiviteterna inom uppdraget är en möjlighet för företag/organisationer att söka pengar för att stimulera ungas innovationskraft.

Beviljade projekt från Göteborgsregionen är;

  • Entreprenörsjakten AB, Göteborg, Arbetar med att unga får skapa och utveckla idéer som är baserade på verkliga problem i verkliga företag.       1 284 060kr
  • NINDEV AB, Göteborg, Mötesplats mellan kapital och innovatörer där unga innovatörer få tag i sitt första startkapital. Många finansierar med lite - 100kr eller 10 000kr -  hjälp för en ung att ta sin idé vidare.  799 947kr
  • Stiftelsen Entreprenörskap, Göteborg, Stimulerar och utvecklar ungas idéer runt mat- och turistnäring. En process och metodik som lotsar deltagarna mot nya idéer och möjligheter. 610 000kr

Läs mer här »»

Uppdaterad: 2011-11-16
Dela