Brett utbud av hjälp till nyföretagare
Mind your own business nystartskontor är dörren in till ett 30-tal aktörer.
På GP Debatt: I Göteborgsregionen finns ett 30-tal olika organisationer som är behjälpliga vid företagsstart, skriver Patrik Andersson, vd Business Region Göteborg.
År 2009 öppnade Business Region Göteborg nystartskontor på Kungstorget och i Angered; Mind your own business-kontoren. Målet var och är att stödja och vägleda människor som bär på företagaridéer. Nu, två år efter starten, kan vi konstatera att utfallet blev bättre än vi vågat hoppats. Sedan starten har vi haft 1000-tals samtal med presumtiva företagare. Den senaste undersökningen visade att 41% av dessa har startat egna företag. Dessutom säger nästan hälften av dem som ännu inte har startat att de kommer att starta eget inom tolv månader.

Läs hela debattinlägget på GP här »

Mind your own business
Uppdaterad: 2011-10-24
Dela