Här får du hjälp att starta eget företag

Nedan finner du en lista på organisationer och aktörer i vårt nätverk som hjälper dig att komma igång med ditt eget företag.

ALMI
Almis vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. Med rådgivning, lån, riskkapital och inkubation möter vi kunderna i företagandets alla faser — från idéer till framgångsrika företag. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag som satsar på tillväxt och expansion. Almi ägs av staten tillsammans med regionala offentliga ägare och finns nära kunderna på 40 orter över hela landet.

Tel: 031-779 79 00

Almi Företagspartner

Brewhouse Incubator
Brewhouse Incubator är en inkubator för kreativa affärsidéer inom upplevelseindustrin. Här erbjuds du som blivande eller ny företagare kontorsplats, coachning, affärsutveckling, nätverk och finansiering, vilket förbättrar dina möjligheter att lyckas som entreprenör.

Mail: info@brewhouse.se
Hemsida: http://www.brewhouse.se/

Brewhouse Incubator

Business Region Göteborg
Business Region Göteborg är ett aktiebolag utan egna vinstintressen. Vi ägs av Göteborgs Stad och arbetar för Göteborgsregionens tretton kommuner. Vi arbetar för att skapa en hållbar tillväxt i regionen.

Kort sagt. Vi ska ge kraft åt människor och företag i regionen som vill ta ett steg vidare.

Tel: 031-61 24 02
Hemsida: www.businessregion.se

Business Region Göteborg

Business Sweden
Business Sweden underlättar för svenska företag att växa internationellt och för utländska aktörer att investera i Sverige. En viktig del av Business Swedens uppdrag är att förenkla för svenska små och medelstora företag att nå ut med sina produkter och tjänster så att de kan växa internationellt. Stödet sker bland annat genom rådgivning, kompetensutveckling, events och riktade satsningar.

Business Sweden bildades den 1 januari 2013 genom en sammanslagning av Exportrådet och Invest Sweden och ägs av både staten och näringslivet.

Tel: 08-588 660 00
Hemsida: www.business-sweden.se

Chalmers Innovation
Chalmers Innovation är en partner för dig som vill utveckla ett nytt teknikbaserat tillväxtföretag. Vi har erfarenheten från utveckling av över 80 nya teknikbaserade företag inbakade i en målstyrd utvecklingsprocess. Målet är att bygga upp nya växande affärer på en internationell marknad.

Tel: 031-772 81 00
Hemsida: www.chalmersinnovation.com

CONNECT Väst
CONNECT Väst vänder sig till entreprenörer i tidigt skede eller företagsledare i etablerad verksamhet som vill expandera. Genom sina kvalitetssäkrande processer får du de kontakter med kompetens och kapital du behöver för en snabbare tillväxt. Genom näringslivets engagemang får du tillgång till högklassig och dagsaktuell expertis inom en mängd branschområden. Målet är att du på ett snabbt och genomtänkt sätt ska öka din tillväxt och hitta nya marknader.

Tel: 031-772 83 51
Hemsida: www.connectvast.se

Connect Väst

Coompanion
Vi ger fri rådgivning till personer som vill starta företag tillsammans - allt från bilkooperativ till konsultföretag.  Även soloföretagare som vill samverka om till exempel lokal är välkomna. Råden handlar om idé, organisation, ekonomisk planering och kompanjonavtal.  Vi kan ekonomisk förening - den demokratiska företagsformen.

Tel: 031-744 01 60
Hemsida: www.coompanion.se

Kompanjoner.se
Vill du driva företag med andra? På den här webbplatsen kan du söka och hitta samarbeten som passar dig. Du kan söka utifrån olika branscher samt:

  • Affärsidé
  • Kooperativ söker person
  • Person söker kooperativ
  • Företagssamverkan
www.kompanjoner.se

Drivhuset
Drivhuset är specialister på entreprenöriellt tänkande och handlande. Hos dem får
du personlig coach, rådgivning och affärsutveckling med fokus på både dig
och din idé. De hjälper till med såväl stort som smått, genom hela resan från idé
och start, till drift av företaget, kostnadsfritt!

Tel: 031-786 52 53 (Handelshögskolan), 031-772 80 96 (Chalmers)
Hemsida: www.drivhuset.se

Framtidens Företag
En inkubator för dig som driver tjänsteföretag. Du erbjuds kontorsplats, tillgång till konferensrum, bredband, skrivare och kopiator till ett mycket förmånligt pris. Framtidens företag ger föreläsningar, tillsätter en coach anpassad för din verksamhet och tillhandahåller ett nätverk av andra tjänsteföretag och aktörer på marknaden.

Tel: 031-13 74 05
Hemsida: www.framtidensforetag.nu

Framtidens Företag

Företagarinfo på Stadsbiblioteket
Hos oss kan du kan låna tidskrifter och böcker om att starta eget, marknadsföring och företagsekonomi. Du har också gratis tillgång till trådlöst nätverk och affärsdatabaserna UCwebSelect och Kompass med information om företag och branscher samt verktyg för att analysera dem.

Tel: 031-368 33 33
Hemsida: Företagarinfo

FöretagarInfo

GU Holding
GU Holding startar upp, finansierar och utvecklar nya företag baserade på forskningsresultat från Göteborgs universitet. Det gör vi genom ett aktivt ägarstöd inom teknik-, patent-, organisations-, marknads- och affärsutveckling, samt vidare finansiering.

Tel: 031-786 51 63
Hemsida: www.holding.gu.se

GU Holding

Göteborgs Nyföretagarcentrum
Göteborgs Nyföretagarcentrums ändamål är att genom kostnadsfri information och personlig konfidentiell rådgivning stödja och utveckla blivande regionala företagare, från idé till verklighet, och på så sätt bidra till ökade överlevnadsmöjligheter och tillväxt för nya företag.

Tel: 031-779 95 00
Hemsida: www.gbgnfc.se

Göteborgs Universitet
Forsknings- och innovationsservice vid Göteborgs universitet stödjer forskare, lärare och studenter med att utveckla idéer, patent och  uppdragsverksamhet. Vi erbjuder idé- och affärsutveckling samt rådgivning i affärsjuridiska och immaterialrättsliga frågor. Vår målsättning är att på bästa sätt medverka till att kommersialisera den kunskap och de idéer som genereras inom universitet.  

Tel: 031-786 57 04
Hemsida: www.gu.se

Göteborgs Uppfinnareförening
Föreningen har till ändamål att på ideell grund främja erfarenhetsutbyte, samverkan mellan medlemmarna, förmedla vidareutbildning, verka för förståelse och kunskap om uppfinnandets betingelser och att stödja medlemmarnas strävan att förverkliga idéer till nya produkter och tjänster.  

Tel: 031-20 22 15
Hemsida: www.guf.se

NyföretagarCentrum
NyföretagarCentrum erbjuder kostnadsfri rådgivning till alla som vill starta eget företag. Målsättningen är att bidra till fler företag genom personlig rådgivning kring områden som behövs när man ska gå från idé till verklighet. Tjänsterna finns att tillgå i ett flertal av Göteborgsregionens 13 kommuner, kontakta oss för att hitta ditt närmaste NyföretagarCentrum.

Tel: 031-730 54 30
Hemsida: www.nyforetagarcentrum.se/goteborg

Winnet Västra Götaland
Winnet Västra Götaland är ett regionalt ResursCentra för jämställd tillväxt och utveckling. De fungerar som ett projekthus och är en samarbetspartner i jämställdhets- och tillväxtfrågor i Västra Götaland. Enskilda personer, företag eller myndigheter som arbetar med jämställdhet kan vända sig till hit och få projekt- och kompetensstöd från experter på området.

Tel: 031-13 61 75
Hemsida: www.winnet.se

Winnet

Sahlgrenska Science Park
Sahlgrenska Science Park utgör en integrerad del av regionens biomedicinska innovationssystem. Vi finns på Medicinarberget i direkt anslutning till den akademiska forskningen och Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Vi medverkar i utvecklingen av forskningsbaserade affärsprojekt genom att erbjuda innovatörer, entreprenörer och unga företag funktionella lokalfaciliteter, rådgivning, expertis, nätverk och andra tjänster.

Tel: 031-741 17 00
Hemsida: www.sahlgrenskasciencepark.se

Skatteverket
Skatteverket ger information gällande bolagsformer, skatter, avgifter, moms etc. På Skatteverket ansöker du om F-skattsedel.

Tel: 0771-567 567
Hemsida: www.skatteverket.se

Stiftelsen för kooperativt nyföretagande
Stiftelsen har till ändamål att genom stödjande åtgärder, främst borgensåtagande, skapa gynnsamma betingelser för nyföretagsamhet med kooperativ inriktning.  

Tel: 0705-83 41 41

Tillväxtverket
Mycket nyttig information om hur du startar företag. Vi ger dig vägledning inför företagsstarten.

Tel: 08-681 91 00
Hemsida: www.tillvaxtverket.se

Tillväxtverket

Ung Företagsamhet
Ung Företagsamhet är en opolitisk, icke vinstdrivande organisation vars syfte är att ge unga människor en ökad tro på sin egen företagsamhet. Detta gör vi dels genom att stimulera ungdomars kreativitet och entreprenörsanda, dels genom att ge ungdomar insikt i företagandets villkor och drivkrafter.

Tel: 031-745 40 20
Hemsida: www.ungforetagsamhet.se

Ung Företagsamhet

Venture Cup
Har du en affärsidé som du vill förverkliga? Venture Cup är affärsplanstävlingen som ger dina idéer möjlighet att utvecklas till framtidens företag! Med hjälp av professionell handledning, omfattande feedback från juryn och en anpassad utbildningsserie erbjuder Venture Cup dig en unik läroprocess och ett värdefullt kontaktnät. Allt kostnadsfritt! Venture Cup inleds med kick-off i oktober, fortsätter sen med regionala moment och prisutdelningar och avslutas med en nationell final i maj, där Sveriges bästa affärsplan utses.  

Tel: 031-764 71 20
Hemsida: www.venturecup.se

Verksamt.se
Verksamt.se är till för dig som vill starta eller redan driver företag. Här hittar du information, verktyg och e-tjänster från Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket. Du kan bland annat registrera ditt företag, ansöka om F-skatt och skapa en affärsplan.

Tel: 0771-190 300
Hemsida: www.verksamt.se

Företagarföreningar

Företagarna Västra Götalands län 031-745 40 00 Till hemsidan »
Västsvenska Industri- och Handelskammaren 031-83 59 00 Till hemsidan »
Svenska Franschiseföreningen 031-40 55 10 Till hemsidan »
Svenskt Näringsliv 031-62 94 00 Till hemsidan »

Företagsregister

Business Region Göteborgs Företagsregister 031-61 24 02 Till hemsidan »

Mark och lokaler

Business Region Göteborgs Markdatabas 031-61 24 02 Till hemsidan »
Lokaldatabasen   Till hemsidan »
Uppdaterad: 2014-04-16
Dela