Länktips

Här hittar du tips på andra organisationer som hjälper företagare.

Almi Företagspartner
Almis vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. Med rådgivning, lån, riskkapital och inkubation möter vi kunderna i företagandets alla faser — från idéer till framgångsrika företag. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag som satsar på tillväxt och expansion. Almi ägs av staten tillsammans med regionala offentliga ägare och finns nära kunderna på 40 orter över hela landet.

Almi Företagspartner »

Connect Väst
CONNECT Väst vänder sig till entreprenörer i tidigt skede eller företagsledare i etablerad verksamhet som vill expandera. Genom sina kvalitetssäkrande processer får du de kontakter med kompetens och kapital du behöver för en snabbare tillväxt. Genom näringslivets engagemang får du tillgång till högklassig och dagsaktuell expertis inom en mängd branschområden. Målet är att du på ett snabbt och genomtänkt sätt ska öka din tillväxt och hitta nya marknader.

Connect Väst »

Enterprise Europe Network
Enterprise Europe Network ska hjälpa svenska små och medelstora företag att bättre ta del av EU-medlemskapet och dra nytta av EU:s inre marknad. Detta görs genom att erbjuda kostnadsfri EU-rådgivning, möjliggöra europeiskt affärs- och tekniksamarbete samt forsknings- och innovationssamarbete. Du som företagare kan kostnadsfritt ta kontakt med Enterprise Europe Network för att ta del av de tjänster som erbjuds.

EEN »

Verksamt.se
Verksamt.se är till för dig som vill starta eller redan driver företag. Här hittar du information, verktyg och e-tjänster från Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket. Du kan bland annat registrera ditt företag, ansöka om F-skatt och skapa en affärsplan.

Verksamt.se »

Uppdaterad: 2014-02-04
Dela