Vad sägs om dina produkter?
Sociala medier — revolutionen som är här för att stanna
Sociala medier kan man tycka om eller inte - men som företagare berörs du i allt högre grad.
Expedition Framåts Svar Direkt fick företag matnyttiga tips kring hur man kan involvera nya medier i sin marknadsstrategi.

Vet du över huvud taget vet vad som sägs på nätet om ditt företag och dina produkter? Eller sägs ingenting — och är det i sådant fall bra?

Det som förr i tiden gick under benämningen "word of mouth" har nu blivit "world of mouth". Information om produkter och företag kan spridas på kort tid. Och genom att ha koll på vad som sägs och delta i kommunikationen kan du skapa fördelar för ditt företag, förklarade Fredrik Löfgren och Magnus Lundin som är rådgivare för Expedition Framåt och experter på affärsutveckling och marknadsföring.

Endast 14 procent tror på reklam men hela 78 procent tror på en rekommendation från en vän, något som idag görs allt mer på nätet. Det är ytterligare ett argument som visar på att företag måste tänka om kring traditionell marknadsföring och ta del av konversationen på nätet.

Många frågor på workshopen rörde vilka kanaler som är bra att synas i och hur man kan komma igång. Magnus och Fredrik gav några enkla och konkreta tips:

Att tänka på innan man startar:

  • Utgå från företagets affärs- och marknadsplan
  • Ta fram en kommunikationsstrategi för sociala medier
— Fokus, vilket är syftet?
— Mål
— Vilken är målgruppen
— Vilka sociala medier skall användas
— Vilka resurser krävs i form av kompetens, tid och pengar?
— Hur implementera i organisationen?
— Budget
  • Ta fram en aktivitetsplan.

Sist men inte minst - börja och testa. Lägg ner det som går dåligt och fortsätt med det som funkar.

— Det som är så fantastiskt med sociala medier är att det är mätbart, säger Magnus Lundin.

Ladda ner powerpoint-presentationen >>PDF

Av Sofia Mc Conell

Magnus Lundin
Magnus Lundin (bild) och Fredrik Löfgren ledde Svar Direkt - Sociala Medier för Expedition Framåts medlemsföretag.
Vad är sociala medier?
  • Verktyg & plattformar som gör det enklare för människor att utnyttja webbens möjligheter.
  • Forum för att skapa och behålla kontakt med människor i vår omvärld.
  • Kanaler där användarna skapar innehållet
  • Underlättar kommunikationen mellan människor

Källa: Magnus Lundin och Fredrik Löfgren

Deltagare Svar Direkt Sociala Medier
Deltagare i Svar Direkt — workshops som erbjuds medlemmar i Expedition Framåt.
Här får företagsledare möta experter som ger konkreta, praktiska svar kring ett aktuellt ämne.
Uppdaterad: 2011-04-29
Dela