Tillväxtresa utan dess like
Affecto, som ingår i en finsk koncern med 1 000 anställda, är ett företag inom IT-branschen som arbetar med beslutsstöd. Företaget finns på tre ställen i Sverige; Göteborg, Stockholm och Malmö. Lokalt i Göteborg har företaget gått från 15 anställda till 38 på bara ett år.

 

Ola Wallinder, Affecto
Ola Wallinder, Regionchef Affecto
Affecto bygger förutsättningar för beslutsfattande
Affecto strukturerar och tillgängliggör information, vilket blir beslutsstöd för verksamhetschefer och hjälper IT-chefer  att förstå hur informationen skall integreras i verksamheten.
Affecto lider inte brist på kunder - de flesta företag har databaser, filer, intranät osv. Affecto samlar ihop informationen från alla dessa flöden och genererar underlag för beslut. Resultatet blir både siffror (t ex försäljning) och text (t ex vad som har skrivits om företaget). Det kan även röra sig om att ett företag vill veta allt om en specifik kund eller leverantör. Affecto sammanställer både historisk data och ställer framtida prognoser.

Affectos fantastiska tillväxtresa
Affecto har funnits i Göteborg i 5 år och hade för ett år sedan 15 anställda här. Idag är personalstyrkan uppe i 38 personer. De som arbetar på Affecto är både ekonomer med IT-bakgrund samt systemvetare och ingenjörer. Den fantastiska utvecklingen har gjort att Affecto växte ur sina gamla lokaler i Gårda och i somras flyttade företaget in i Skanskas Gröna Skrapan, även den i Gårda. Med en lokal med upp till 60 konsultplatser finns här utrymme att växa ytterligare. Det är också planen. Inom ett år, eller två, lite beroende av konjunkturen, räknar företaget med att ha minst 50 anställda i Göteborg. Affecto räds inte eventuell kommande lågkonjunktur. År 2009 gick inte branschen ner nämnvärt. Beslutsstöd är oftast kopplade till verksamhetskritiska delar, så företag får snarare ökat behov av beslutsstöd när det är dåliga tider.
 
Göteborg — en nätverkande stad
Affecto kontaktades av Företagsutveckling på Business Region Göteborg för två år sedan. Tajmingen kunde inte varit bättre, konstaterar Ola Wallinder. Han hade själv just tillträtt som regionchef för Affecto i Göteborg och han var på det klara med att Affecto hade en tillväxtresa framför sig samt att företaget behövde en starkare lokal förankring. Göteborg skiljer sig från Stockholm. Folk i Göteborg känner varandra och det bygger mycket på relationer här. Att arbeta upp och värna om sina nätverk är ett måste — speciellt för konsultverksamheter som helt bygger på förtroende. För att nå därhän på ett effektivt sätt skulle företaget behöva stöd utifrån, vilket var precis vad Business Region erbjöd.
 
Expedition Framåt — ett stöd för Affecto som kompetensmagnet
Affecto anslöt till Business Region Göteborgs Expedition Framåt — ett program för företag som vill och kan utvecklas. För Affecto blev Expedition Framåts Etapp 2 — Plattform för tillväxt — perfekt. Via sin kundansvarige på Företagsutveckling kom Ola Wallinder i kontakt med en marknadskonsult knuten till Business Region Göteborg. Denne hjälpte bl a Affecto att hitta rätt budskap att kommunicera i rekryteringsprocessen och i sin kontakt med kunder. I och med att Affecto behövde nyanställa många, men samtidigt inte var så känd på den lokala marknaden, gällde det att hitta ett unikt sätt att visa på att Affecto är en attraktiv och stabil arbetsgivare.  Marknadskonsulten fick in budskapet "kompetensmagnet" i all kommunikation och det har gjort skillnad. Nu har företaget anställt ett mycket stort antal konsulter under kort tid. Dessa konsulter sitter i sin tur på gedigna nätverk och word-of-mouth gör att Affecto får gott renommé som arbetsgivare. Nu behöver Affecto hjälp med att arbeta med sin snabbt växande organisation och med att behålla den goda teamkänslan. Ola är glad att Business Region Göteborg erbjuder ett program för utveckling. Till våren skall Affecto gå med i Expedition Framåts Etapp 3 — Tillväxt i alla led. Ola ser med tillförlit på framtiden och med tanke på att hans företag bl a arbetar med att prognostisera vad som komma skall, så har vi anledning att tro att hans företag kommer fortsätta växa i rask takt! 

Ulrika Wahlström

Uppdaterad: 2011-10-20
Dela