Svar Direkt - Arbetsrätt & anställningslagar
Svar Direkt med Per-Niclas Aurell
Det var många som ville veta vilka skyldigheter och rättigheter arbetsgivare har vad gäller sina anställda. Möjligheten att ställa frågor om det aktuella ämnet och få svar direkt tilltalar Expedition Framåts medlemmar!
Per-Niclas Aurell, arbetsrättsjurist på Almega, har över 15 års erfarenhet inom just arbetsträtt och anställningslagar. Han har förmågan att hela tiden knyta an till exempel från verkligheten. Åhörarna får aha-upplevelser och känner sig trygga att ta upp exempel från sina egna verksamheter. Några av de frågeställningar som berördes var vilka regler som gäller för olika anställningsformer, resonemang kring vad diskriminering är, vad jag kan kräva att få veta om en person jag vill anställa och hur uppsägningsärenden hanteras. Här kommer några glimtar från halvdagsworkshopen.

Facebook på arbetstid — för eller emot?
Är det okej att vara aktiv på Facebook på arbetstid? En företagare berättar att deras datorer är spärrade för åtkomst till Facebook och liknande forum. I gengäld finns det en "busdator" uppställd på arbetsplatsen. Där kan personalen göra privata ärenden på sin rast. Omvända förhållandet råder i ett mediaföretag som nästan kräver att personalen är aktiv i sociala media på jobbet.  Aurell menar att sunt förnuft räcker långt när det gäller utförandet av privata ärenden på arbetstid. Det gäller såväl telefonsamtal som användande av sociala medier. Som vi noterat i media nyligen så riskerar den som skriver negativt om sin arbetsgivare eller chef på Facebook uppsägning.
 
Arbetstider
Rätten till fem minuters rast per timme, som till exempel ibland rökare hävdar, är enligt Aurell något som inte finns lagstadgat, men naturligtvis kan en arbetsplats ha en egen policy kring detta. Hur arbetstagare disponerar sin arbetstid på jobbet är ett känsligt kapitel. Aurell har till och med haft ett fall där en man anklagades för att gå osedvanligt ofta på toaletten under arbetstid. Oftast föreligger det ytterligare problem i sådana fall. Personen kanske alltid är försenad och är slarvig i sitt arbete.
 
Rekrytering
Vad får vi ta reda på om våra anställda? Deras sjukdomshistorik? Ett logistikföretag berättar att de alltid begär utdrag ur belastningsregistret. De kan inte ha en kriminell person som hanterar gods från tredjepart. Ett annat företag kontrollerar också upp eventuellt kriminellt förflutet på sina säljare i o m att dessa har ett mycket stort pengaansvar. Aurell säger att i en rekryteringsprocess får företaget ställa frågor och ha krav, men ett berättigat intresse bör finnas. När någon redan är anställd kan det vara svårare, men i vissa fall går det. Ett callcenterföretag som vill drogtesta sina anställda får troligtvis inte igenom det, men ett kärnkraftverk som vill göra det samma skulle sannolikt få det.
 
Att fråga en kvinna om hon har tänkt skaffa barn eller om hon är gravid är känsligt och hur hanteras ett rakt svar? Att tacka nej till en gravid sökande, som egentligen är bäst kvalificerad för en tjänst, är olagligt. Undantaget är kortare vikariat. Det råder omvänd bevisbörda. Om t ex en gravid känner sig missgynnad skall arbetsgivaren motbevisa påståendet. Det är svårt. Det gäller för arbetsgivare att vara väl insatte i frågor kring alltifrån könstillhörighet, etnicitet och funktionshinder till sexuell läggning och ålder.  Vidare är det viktigt att känna till att deltids- och visstidsanställda skall ha samma förmåner — något som var en nyhet för några av Svar Direkts deltagare.
 
Uppsägning
Frågorna kring uppsägning är många och Aurell exemplifierar friskt. Säljare som inte presterar tillräckligt och t ex ligger på 30-40% av rimlig säljbudget får troligtvis sägas upp. Det får dock ses som en sista utväg efter det att arbetsgivaren gjort allt i sin makt för att förbättra situationen. En person som sägs upp på grund av arbetsbrist har företrädesrätt att komma tillbaka om denne inte har frånsagt sig denna rättighet. Vidare kan turordningsregler innebära att en person som presterar mycket bra kan vara tvungen att gå vid arbetsbrist, även om arbetsgivaren egentligen hade önskat att en mindre presterande arbetstagare skulle gått. 

Per-Nicklas Aurell, Almega
Per-Niclas Aurell ger svar direkt om arbetsrätt och anställnings-lagar.
Foto: Annika Persson, Precious People
Svar Direkt Arbetsrätt
Fullbokat på Svar Direkt.
Foto: Ulrika Wahlström
Svar Direkt
Här möter du experter inom ämnen som är viktiga för dig som företagare. Exempel på områden är miljöarbete, rekrytering, avtal och arbetsrätt.
Jörgen Rönning, VD Gotit/FOODit: Första gången på Svar Direkt
Jörgen Rönning Gotit FOODit
Jörgen Rönning
Foto: Ulrika Wahlström
Gotit/FOODit har varit med i Expedition Framåt i 2 år. För Jörgen Rönning är den inre resan viktig, liksom att skaffa insikter för framtiden och mejsla ut nya arbetsprocesser.

I takt med att företaget växer och att antalet anställda blir fler, blir ansvar och tydlighet allt viktigare. De anställda är mer delaktiga i beslut och har fått ökad befogenhet. Rönning har tidigare gått Expedition Framåts kurser Affärsplan för Tillväxt samt Ledarskap. Detta uppskattade han mycket. Rönnings intryck av sitt första Svar Direkt är;


"Det är viktigt för företagare att kunna och förstå arbetsrätt — det här ämnet stod högt upp på önskelistan. Upplägget känns bra och vi är väldigt positiva till alla de erbjudanden vi får ta del av som medlemmar i Expedition Framåt. Vi växer av det som företag."

Jörgen Rönning

Uppdaterad: 2012-01-24
Dela