Sommarkänsla på Expedition Framåts säsongsavslutning
Mattias Lundberg
Vad händer om man samlar 30 personer på en arbetsplats och säger "trivs"? Mattias Lundberg lyfte denna fråga bland många andra då han på Expedition Framåts sommaravslutning pratade om olika personligheter, hur de påverkar arbetssituationer och hur man som ledare ska undvika fällor.
Genom ett uppsprickande molntäcke, Mats Westling som spred stämning genom fin musik och en stor välsmakande jordgubbstårta var sommarkänslan svår att undgå på säsongsavslutningen av Expedition Framåts ledarseminarium. BRGs vd Patrik Andersson, inledde med att prata kort om Göteborg och näringslivets tillväxt.

Mattias Lundberg är leg psykolog och docent i psykologi, men har många strängar på sin lyra. Arbete med chefs- och ledarutveckling inom näringslivssektorn, författarskap samt föreläsningar är arbetsuppgifter som fyller Mattias schema.

Tänk om alla var lika bra som jag, var titeln på Mattias Lundbergs seminarium. Han menar att våra personligheter är avgörande för hur vi klarar oss i arbetssituationer och vad vårt resultat blir. Väldigt ofta funderar man över varför människor agerar på ett visst sätt.
— Människor är intressanta och vi måste hela tiden förhålla oss till dem och hur de beter sig, menar Mattias.
Vi är duktiga på att hantera andra människor, men det finns också de tillfällen då människors olikheter leder till alltför stora motsättningar. Har människor ett alltför annorlunda eller oönskat beteende som skapar osämja eller irritation i gruppen är det viktigt att andra runt omkring vågar se vad som händer och vågar agera i tid. På en arbetsplats finns det människor med olika personlighetstyp och Mattias tog upp några av dem; glidaren, som pratar mycket, men gör desto mindre, tidsoptimisten som aldrig kan hålla tider, den fullkomlige som vet och kan allt och till sist martyren som är ute efter att implementera skuld på andra människor. Det kan uppstå problem och svårigheter när man ska få alla människor på arbetsplatsen att samarbeta.

Mattias förvandlade, med sin norrländska dialekt och sina många roliga exempel, teoribaserad kunskap och forskning till något mer lättbegripligt och roligt. Många exempel var verklighetsbaserade vilket gjorde att igenkänningsfaktorn stundtals var hög. De olika exemplen beskrev situationer där människor inte reflekterar över hur andra uppfattar situationer eller händelser. Med hjälp av Mattias tankegångar kan arbetssättet och även framtida rekryteringar förbättras, och stundtals också förenklas.
— Det handlar om att sätta gränser och vara tydlig med regler, menar Mattias.
 
Seminariet avslutades med mat, mingel och musik — allt i sommarens tecken.

Av: Linnea Rosell

Jordgubbstårta
Det bjöds på god jordgubbstårta
Mats Westling
Mats Westling sjöng och spelade
Kontaktuppgifter till föreläsaren
Mattias Lundberg
mattias@aplato.se
www.mattiaslundberg.se »
0703 15 40 78
Uppdaterad: 2012-06-19
Dela