Skapa en kultur redo för förändring
Det är många som önskar sig en regelhandbok för kulturmöten, säger Gillis Herlitz. Men någon sådan finns inte. Kulturen är i ständig förändring och vi möter alltid individer, inte kulturer.
Gillis Herlitz talar om kultur på arbetsplatser
Gillis Herlitz berättar om vilken som är den vinnande arbetsplatskultur; en förändringsbenägen kultur. Drygt 130 personer deltog i Ledarseminariet i den vackra Taube-salen på Park Avenue Hotel.
Drygt hundra av Expedition Framåts medlemmar deltog i Gillis Herlitz föreläsning om kultur på arbetsplatser. Gillis Herlitz, som är antropolog och etnolog bosatt i Uppsala, har forskat och arbetat internationellt med kulturfrågor, och är en populär föreläsare på området.

Gillis Herlitz menar att när man talar om kulturella möten, så tror många att det handlar om internationella möten. Men egentligen handlar det om att möta en människa som inte delar samma världsbild som man själv gör. Något som ofta händer på en arbetsplats. Det kan till exempel handla om möten mellan olika generationer, landsbygd/storstad etc.

Att ha en kultur som är förändringsbenägen, lyfter Gillis Herlitz fram som en framgångsfaktor
för företag.

- Ni som företagare lever i en spännande tid, den postmoderna tiden då ingenting är beständigt. Allt förändras hela tiden. Ny teknik. Nya önskemål. Nya förhållningssätt, säger Gillis Herlitz.

Gilla förändring
Men hur kan ett företag skapa en kultur som innefattar en förändringsbenägenhet?

Ett första steg på vägen mot att få en bra arbetsplatskultur, menar Gillis Herlitz, är att ha en hög medvetandenivå kring kulturen.  Företagsledare bör till exempel ställa sig frågan kring vilka som är hjältar företaget, vad är framgång för oss och vilka ritualer har vi.

Han berättar också om några viktiga faktorer som ger människor styrka att klara förändringar, som exempelvis:

 • Trygghet
 • Sociala relationer, som t ex att få jobba med människor som man trivs med
 • Delaktighet, t ex genom att till exempel involvera medarbetare i förändringsprocesser.
 • Personlig vilja. Det är viktigt att skaffa sig en kunskap om sig själv som person. Hur brukar jag agera vid förändringar?
 • Information. Vi behöver ha tillgång till ett rikligt flöde av information. Saknar vi information så fyller vi gärna tomrummet med spekulation. Men å andra sidan, om vi översvämmas av information, så blir ingen information viktig. Ett filter är därför viktigt, vilket ledare och chefer bör ta ansvar för.

Gillis Herlitz berättar att forskning kring bra arbetsplatser har kommit fram till fem grundkriterier:

 • Identitet. Rätten att vara någon på jobbet med ett unikt värde. Att inte vara en bricka på ett bräde som kan flyttas hur som helst
 • Stimulans.
 • Kontroll. Oftast finner man större arbetsglädje om man på någon nivå är chef över sig själv och sina arbetsuppgifter.
 • Fysisk arbetsmiljön. Viktigt att konkret att arbetskraften verkligen är "vår viktigaste resurs". Exempelvis genom att satsa på personalrum.
 • Kommunikation på arbetsplatsen — fungerar den inte upplevs det inte som en bra arbetsplats.  Och kom ihåg att det är en chefsfråga att arbeta med kommunikation.
 
Publiken lade också till vad de ansåg är viktigt för en god arbetsplats:
 • Tydliga mål.  Här lade Gillis Herlitz till att du behöver inte vara lojal med chefen — men du måste vara lojal mot målen. Sätt därför inte likhetstecken mellan lojalitet och lydighet.
 • Värdegrund. Chefens sätt att värdera och agera sprider sig för eller senare i organisationen.
 • Stolthet. Tänk på att du är en ambassadör för ditt jobb!

 
Tänkvärda citat från föreläsningen
"Bemöt inte andra människor så som du själv vill bli bemött. Bemöt istället andra människor  så som de vill bli bemötta. Detta är empati."

"Om det är för privat på jobbet kan det bli för personligt — kladdigt. Vad hjälper det om det är högt i tak om det inte finns något golv. Och golv för mig är värdegrund."
 
Av Sofia Mc Conell

Vinnande kunskap
Fokus och ledarskap
Ledarseminariet fokuserade på två av bitarna som skapar tillväxt i företag. Klicka här för att se alla bitar >>
Gillis Herlitz
Gillis Herlitz är en efterfrågad läsare i kultur.
Uppdaterad: 2012-03-01
Dela